Berlijn . Het loonconflict bij de Duitse spoorwegen lijkt zo goed als opgelost. De vakbonden en werkgevers werden het zondag eens over de loonstijgingen voor de komende jaren. Over een aantal punten moeten de partijen nog met elkaar spreken, zoals de lonen gelijktrekken tussen de werknemers uit het oosten en het westen van Duitsland.
Dit jaar krijgen de honderdzestigduizend medewerkers van de Deutsche Bahn (DB) 1,35 procent op hun salaris, het komende jaar komt daar 3,2 procent bovenop.
De lonen van de medewerkers uit het voormalige Oost-Duitsland worden, zoals het er nu naar uitziet, in drie stappen gelijk getrokken met die van de collega’s uit het westen. Dit jaar worden de lonen in het oosten met 3,3 procent verhoogd, twee jaar later komt er nog een percentage bovenop om uiteindelijk in september 2006 helemaal gelijk te staan met de lonen in het westen. De vakbonden en werkgevers moeten hier nog verder over onderhandelen.
Begin maart legden treinconducteurs en machinisten het treinverkeer in delen van Duitsland plat om de looneis kracht bij te zetten.