Den Haag . Bedrijven hoeven voor het vervoer van radioactieve stoffen in een aantal gevallen geen vergunning meer aan te vragen. Een melding van dergelijke transporten is over enige tijd voldoende.
Dat staat in het ontwerpbesluit Vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, dat het ministerie van VROM bekend heeft gemaakt. Het ontwerp zal volgens een woordvoerder van VROM ‘niet voor half april’ naar de Raad van State gaan. Het tijdstip van behandeling door deze instantie hangt af van de reacties op een voorpublicatie. ,,Deze moeten eerst worden bestudeerd. Als het om een omvangrijk aantal gaat, behandelt de Raad van State het ontwerp later.’’
Het besluit is het sluitstuk van de implementatie van een Europese richtlijn. Nieuw is de meldingsplicht voor het vervoer van radioactieve stoffen. Voorheen bestond er alleen een vergunningplicht. In sommige gevallen hoeven ondernemingen voortaan alleen nog melding te maken van het vervoer van radioactieve stoffen en is er geen vergunning meer nodig. Voor het vervoer van ertsen en splijtstoffen geldt overigens altijd een vergunningplicht.
Met de introductie van de meldingsplicht komt er een einde aan het probleem van het vervoer van radioactief besmet schroot. Hiervoor bestond geen regeling, waardoor het vervoer van en naar Nederlands grondgebied niet goed kon worden gevolgd. Voor radioactief schroot gaat nu ook een meldingsplicht gelden.
Het nieuwe besluit zorgt voor hogere administratieve lasten voor de ongeveer zeventig bedrijven die ermee te maken hebben. Die stijgen van bijna 170.000 euro tot meer dan 336.000 euro. De ondernemingen krijgen, voordat het besluit in werking treedt, van VROM voorlichting over de nieuwe regels.