Den Haag . Het gebied rondom Laren (Gelderland) waar speciale maatregelen golden wegens een verdenking van vogelpest, is opgeheven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de ziekte er definitief niet heerst. Dat heeft het ministerie van Landbouw gisteren meegedeeld.
Het toezichtsgebied rondom Laren bestond sinds 2 maart, nadat op een pluimveebedrijf de verdenking van vogelpest was komen te liggen. Het bedrijf werd leeggehaald. In een zone van tien kilometer er omheen werden speciale maatregelen van kracht, zoals vervoersverboden en een bezoekersregeling. Kort na de ruiming liet een test al zien dat het mogelijk vals alarm was.
In de Gelderse Vallei zijn er maandag drie verdenkingen bijgekomen, in Putten, Voorthuizen en Otterlo. Er zijn nu 52 besmettingen en 35 ernstige verdenkingen.

Zie ook pag 4: Veerman versoepelt verbod vervoer eieren