Staatssecretaris Van Geel van Milieu wil door middel van een verkorte procedure gedaan krijgen dat Nederland toch eerder dan in 2009 de inbouw van roetfilters in nieuwe dieselvoertuigen verplicht mag stellen. Eerder verbood Europees Commissaris Günter Verheugen van Industrie die eerdere verplichte inbouw door autofabrikanten.
De Europese lijn is dat roetfilters in nieuwe auto’s pas eind 2008 de standaard worden. Lidstaten mogen daarvan niet afwijken. De regels zijn voor alle landen gelijk, zo vindt ‘Brussel‘.
Van Geel wil het er echter niet bij laten zitten. Hij stapt naar de Europese rechter in de hoop dat deze hem alsnog gelijk geeft. Met enige vertraging, maar wel vóór 2009, denkt de bewindsman de inbouw dan toch te kunnen verplichten. Een in geding aan te voeren argument is dat Nederland relatief sterk lijdt onder het vraagstuk van het fijnstof en dat dit onder meer met de inbouw van roetfilters kan worden verholpen. Overigens heeft Nederland wel al een subsidieregeling ingevoerd om automobilisten ertoe te verleiden hun dieselvoertuig van zo’n filter te voorzien.
Intussen heeft onderzoek van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) als conclusie opgeleverd dat het fijnstofprobleem in Nederland wordt overschat. De lucht is, zou uit nieuwe metingen blijken, 10 tot 15 procent schoner dan enkele jaren geleden werd vastgesteld. Directeur Klaas van Egmond van het MNP denkt dat de lucht boven ons land tegen 2015 voldoende van fijn stof kan zijn gezuiverd. De nieuwe metingen zijn verricht met nauwkeuriger apparatuur.
Van Egmond benadrukt dat maatregelen zoals stimulering van het gebruik van roetfilters hard nodig blijven, ook al vallen de nieuwe metingen meee. Volgens de vorige metingen zouden grote delen van het land (de gehele Randstad, ook zowat heel Noord-Brabant, een groot deel van Gelderland en de industriegebieden bij Terneuzen en Vlissingen) de komende vijf jaar problemen met fijn stof blijven houden. Nu zou dat alleen in en rondom de vier grote steden in de Randstad en in de regio’s Den Bosch en Eindhoven nog het geval zijn.
Maar dat betekent nog altijd dat in een belangrijk deel van het land de luchtkwaliteit niet aan de Europese eisen voldoet.
In Duitsland heeft de rechter inmiddels van de overheid geëist dat deze bij ernstige overschrijding van de EU-normen snel een eigen actieplan ter verbetering op tafel legt. De deelstaat Beieren heeft zestien maanden nadat de Europese richtlijn van kracht werd, nog altijd geen maatregelen genomen om de problemen met fijn stof rondom de Landshuter Allee in München op te lossen. Die weg, die deel uitmaakt van de middelste ring om de Beierse hoofdstad, levert de hoogste belasting met fijn stof in heel Duitsland op.
De Münchense rechter noemt het ‘niet rechtmatig‘ dat de overheid hier nog steeds niets aan heeft gedaan. De klacht werd bij de rechter ingediend door omwonenden van de Landshuter Allee.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement