Dankzij dit distributienetwerk hoeven de industriële klanten zich geen zorgen te maken over de aanmaak van gedemineraliseerd water en kunnen ze zich focussen op hun kernactiviteiten, aldus Induss. Het project werd opgestart in 2010 en vergde een totale investering van 10 miljoen euro. Het distributienetwerk is 20 km lang. Het gedemineraliseerd water wordt aangemaakt van voorgezuiverd oppervlaktewater.

Induss werd midden vorig jaar opgericht als dochter van water.link en heeft tot doel een gerichte, duurzame en economisch verantwoorde invulling te geven aan de vraagstukken van de industrie met betrekking tot de waterhuishouding.