Een minder bekende tak van de Antwerpse groep is Ahlers Maritime. Deze bezorgt en traint scheepsbemanningen. Hieronder ressorteert Bureau Maritime International (BIM), een 100%-dochter die trainingen voorziet van personeel aan boord van offshore boorplatforms en -schepen.

BIM heeft al opleidingscentra in België, Frankrijk en Congo Brazzaville. Deze laatste, in Pointe Noire, beschikt over een Floating Training Unit, een barge waarop praktijkoefeningen kunnen worden georganiseerd. Jaarlijks worden door BIM ongeveer 8.000 personeelsleden gevormd.

Sinds kort is er een vierde kantoor geopend, BIM do Brasil. Aan het hoofd staat de Belg Jean-Pierre Vanhentenryck. “Hij heeft nu onze cursuspakketten bij de Braziliaanse overheid ingediend, die ze nog moet valideren”, aldus Guy Bultynck, hoofd van de Ahlers Maritime-tak. Hij verwacht dat dat tegen het einde van dit jaar gebeurt, zodat in 2014 met de trainingen kan worden begonnen.

Men verwacht dat de olieproductie van Brazilië de komende jaren in een stroomversnelling zal komen. Niet alleen komt de productie van nieuwe olievelden op gang, maar worden ook binnenkort nieuwe exploratievergunningen toegekend.

Meer over BIM do Brasil en de boom van de Braziliaanse olie-industrie leest un in de krant van 21 mei.