Als oorzaak voor de verwachte zwakke cijfers geeft het Duitse industriële concern drie redenen op. Zo heeft MAN Diesel & Turbo een bijkomende provisie moeten nemen om de risico’s verbonden aan de bouw van krachtcentrales te dekken, is de vraag naar motoren voor de scheepvaart ingezakt, terwijl reders ook besparen op het onderhoud van deze motoren, en houdt de groep rekening met belastingsrisico’s voortkomend uit de periode 2004-2006.

Vorig jaar behaalde MAN nog een brutowinst van 964 miljoen euro op een omzet van 15,8 miljard euro. Volgens MAN is er in de markt van scheepsmotoren geen snel herstel te verwachten. Verder moest in het tweede kwartaal een voorziening van 46 miljoen euro ten laste van de winst worden getroffen.