Toen het kabinet Rutte besloot het Scheldeverdrag te negeren en om politiek opportunistische redenen de Hedwigepolder te sparen, schoof het een alternatief naar voren waarbij ook de Welzingepolder en de kleinere Schorerpolder (foto) onder water zullen gezet worden. Probleem was dat die polders in handen zijn van Zeeland Seaports, dat de gronden verwierf om ze als natuurcompensatie aan te wenden voor de bouw van haar Westerschelde Container Terminal (WCT).

Zeeland Seaports protesteerde eerst tegen die gang van zaken, maar draaide helemaal bij na onderhandelingen met het kabinet Rutte. De Nederlandse havenbeheerder wil de gronden wel afstaan in ruil voor steun van de overheid voor de realisatie van de WCT en de belofte dat de overheid later zelf wel op zoek gaat naar natuurcompensatie voor de bouw van de nieuwe containerterminal.

Ook Vlaams minister-president Kris Peeters wil overstag gaan en geen rechtszaak starten tegen de Nederlandse overheid wegens inbreuk op de Scheldeverdragen, als die voor haar alternatief het akkoord krijgt van Europa én van de Nederlandse natuurverenigingen. Dat laatste lijkt echter moeilijk te worden vermits Vogelbescherming Nederland al naar de rechter is gestapt om alsnog de Hedwigepolder onder water te zetten.

Uit een interview van Peeters met de Nederlandse krant NRC Handelsblad blijkt dat achter deze manoeuvre echter nog meer schuil gaat. Peeters zou de toegeving willen doen in ruil voor toegevingen door Nederland over de bouw van een nieuwe (grote) zeesluis in Terneuzen. Over die kwestie zijn Vlaanderen en Nederland het eens wat het principe betreft. Over het kostenplaatje is men het nog oneens.