Ontwerp van vervoerverzekeringswet klaar

Zeerecht

In Antwerpen is gisteren de ‘Proeve van Vervoerverzekeringswet’ voorgesteld. De nieuwe tekst komt er in het raam van de herziening van het Belgische scheepvaartrecht.

Bij de opstelling van een nieuw Belgisch scheepvaartwetboek worden de aan zeevaart en binnenvaart gebonden verzekeringsaspecten uit de tekst gelicht. Dat moet het mogelijk maken de lacunes van de huidige verouderde regelgeving op te vangen en een nieuwe wet op te stellen waarin ook de andere modi aan bod komen.

Op de studiedag over de nieuwe vervoerverzekeringswet die gisteren in het Antwerpse Zuiderpershuis plaatsvond, werd de ontwerptekst voorgesteld en de achterliggende filosofie toegelicht. “Ons doel was een pragmatische wet op te stellen die beantwoordt aan de noden van de sector en die aansluit bij de verwachtingen van de mensen die dagdagelijks met deze materie bezig zijn”, onderstreepte professor Eric van Hooydonk, voorzitter van de Commissie Maritiem Recht die belast is met de herziening van het Belgisch zeerecht (foto).

Daarbij werd gekozen voor een nieuwe, autonome én minimale wetgeving. Deze leunt aan bij het moderne regime dat is uitgezet in de Wet over de Landverzekeringsovereenkomst (waaronder het goederenvervoer niet valt), is multimodaal en heeft een overwegend ‘suppletief’ (niet-bindend) karakter. Zo kan de contractuele vrijheid van de partijen maximaal blijven spelen, verduidelijkte professor Kris Bernauw, een van de verslaggevers van de specifieke werkgroep die zich over dit onderwerp heeft gebogen.

De nieuwe tekst, die amper 21 artikels lang is, moet ook de verzekerde meer duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. De ontwerptekst van de nieuwe vervoerverzekeringswet maakt in de komende maanden het voorwerp uit van een tweede consultatieronde met alle betrokken partijen (verzekeraars, makelaars, verladers, expediteurs…).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Ontwerp van vervoerverzekeringswet klaar | NT

Ontwerp van vervoerverzekeringswet klaar

Zeerecht

In Antwerpen is gisteren de ‘Proeve van Vervoerverzekeringswet’ voorgesteld. De nieuwe tekst komt er in het raam van de herziening van het Belgische scheepvaartrecht.

Bij de opstelling van een nieuw Belgisch scheepvaartwetboek worden de aan zeevaart en binnenvaart gebonden verzekeringsaspecten uit de tekst gelicht. Dat moet het mogelijk maken de lacunes van de huidige verouderde regelgeving op te vangen en een nieuwe wet op te stellen waarin ook de andere modi aan bod komen.

Op de studiedag over de nieuwe vervoerverzekeringswet die gisteren in het Antwerpse Zuiderpershuis plaatsvond, werd de ontwerptekst voorgesteld en de achterliggende filosofie toegelicht. “Ons doel was een pragmatische wet op te stellen die beantwoordt aan de noden van de sector en die aansluit bij de verwachtingen van de mensen die dagdagelijks met deze materie bezig zijn”, onderstreepte professor Eric van Hooydonk, voorzitter van de Commissie Maritiem Recht die belast is met de herziening van het Belgisch zeerecht (foto).

Daarbij werd gekozen voor een nieuwe, autonome én minimale wetgeving. Deze leunt aan bij het moderne regime dat is uitgezet in de Wet over de Landverzekeringsovereenkomst (waaronder het goederenvervoer niet valt), is multimodaal en heeft een overwegend ‘suppletief’ (niet-bindend) karakter. Zo kan de contractuele vrijheid van de partijen maximaal blijven spelen, verduidelijkte professor Kris Bernauw, een van de verslaggevers van de specifieke werkgroep die zich over dit onderwerp heeft gebogen.

De nieuwe tekst, die amper 21 artikels lang is, moet ook de verzekerde meer duidelijkheid en rechtszekerheid bieden. De ontwerptekst van de nieuwe vervoerverzekeringswet maakt in de komende maanden het voorwerp uit van een tweede consultatieronde met alle betrokken partijen (verzekeraars, makelaars, verladers, expediteurs…).

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement