Nieuwe tussenfase in consultatie over hervorming Belgisch zeerecht

Recht

In het raam van de publieke consultatie over de herziening van het Belgisch zeerecht vinden volgend jaar ook een aantal rondetafelgesprekken met de belanghebbende organisaties plaats.

De tweede publieke consultatieronde over het nieuwe Belgisch Scheepvaartwetboek is volop aan de gang. De daarvoor in het leven geroepen Commissie Maritiem Recht (COMAR) heeft in de eerste jaarhelft al zeven blauwboeken voorgesteld, liefst 1778 pagina’s in totaal, tijdens studiedagen waar telkens een onderdeel van het nieuwe wetboek werd toegelicht aan een publiek van deskundigen en vertegenwoordigers van de publieke en private scheepvaart- en transportsector. Voor het jaareinde stelt de Commissie nog haar voorstellen over procesrecht en het statuut van reders voor. Volgend jaar volgen dan nog de twee laatste studiedagen.

De grote respons op die studiedagen heeft de Commissie Maritiem Recht ertoe gebracht een nieuwe tussenfase in te bouwen, kondigt staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (foto) aan in de jongste nieuwsbrief van COMAR. “Tijdens een aantal ronde-tafelgesprekken zal de Commissie met de belanghebbende organisaties rechtstreeks in dialoog gaan om het onderling begrip van de voorstellen nog te verbeteren en te zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten of meningsverschillen tussen de diverse sectoren.” Dat kan bijdragen tot een sterker draagvlak voor het eindvoorstel van de Commissie, voegt hij daaraan toe.

De ronde tafels staan gepland voor de eerste jaarhelft van 2012. De betrokken organisaties zal worden gevraagd hun respons op de ‘Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek’ op voorhand schriftelijk in te dienen. De data en de praktische organisatie worden later meegedeeld. Terwijl de ronde tafels lopen, zal ook de ‘Proeve’ van het publiekrechtelijke deel van het wetboek worden afgewerkt.

Na afloop van die laatste overlegronde wordt de afsluitende Nationale Scheepvaartconferentie gehouden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Nieuwe tussenfase in consultatie over hervorming Belgisch zeerecht | NT

Nieuwe tussenfase in consultatie over hervorming Belgisch zeerecht

Recht

In het raam van de publieke consultatie over de herziening van het Belgisch zeerecht vinden volgend jaar ook een aantal rondetafelgesprekken met de belanghebbende organisaties plaats.

De tweede publieke consultatieronde over het nieuwe Belgisch Scheepvaartwetboek is volop aan de gang. De daarvoor in het leven geroepen Commissie Maritiem Recht (COMAR) heeft in de eerste jaarhelft al zeven blauwboeken voorgesteld, liefst 1778 pagina’s in totaal, tijdens studiedagen waar telkens een onderdeel van het nieuwe wetboek werd toegelicht aan een publiek van deskundigen en vertegenwoordigers van de publieke en private scheepvaart- en transportsector. Voor het jaareinde stelt de Commissie nog haar voorstellen over procesrecht en het statuut van reders voor. Volgend jaar volgen dan nog de twee laatste studiedagen.

De grote respons op die studiedagen heeft de Commissie Maritiem Recht ertoe gebracht een nieuwe tussenfase in te bouwen, kondigt staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (foto) aan in de jongste nieuwsbrief van COMAR. “Tijdens een aantal ronde-tafelgesprekken zal de Commissie met de belanghebbende organisaties rechtstreeks in dialoog gaan om het onderling begrip van de voorstellen nog te verbeteren en te zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten of meningsverschillen tussen de diverse sectoren.” Dat kan bijdragen tot een sterker draagvlak voor het eindvoorstel van de Commissie, voegt hij daaraan toe.

De ronde tafels staan gepland voor de eerste jaarhelft van 2012. De betrokken organisaties zal worden gevraagd hun respons op de ‘Proeve van Belgisch Scheepvaartwetboek’ op voorhand schriftelijk in te dienen. De data en de praktische organisatie worden later meegedeeld. Terwijl de ronde tafels lopen, zal ook de ‘Proeve’ van het publiekrechtelijke deel van het wetboek worden afgewerkt.

Na afloop van die laatste overlegronde wordt de afsluitende Nationale Scheepvaartconferentie gehouden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement