Daarin werken Grontmij en Witteveen+Bos samen. Hun opdracht bestaat uit het ontwerpen van zowel de Oosterweelknoop voor de ontsluiting van de Antwerpse haven als van de vier tunnels ter vervanging van de Lange Wapperbrug en de aansluiting op de Ring, de zogenaamde ‘paperclip’ (foto).

De toewijzing van het contract was het onderwerp van een Europese aanbesteding. De overeenkomst heeft een looptijd van zes jaar.
ROTS krijgt twee jaar de tijd voor de studie en het bestek en vier jaar om een bouwconsortium aan te stellen en met de uitvoering te beginnen. We zijn dan in 2018 aanbeland.

De kosten voor het gedeelte op Rechteroever worden geraamd op ongeveer de helft van de 3,2 miljard euro die voor heel de Oosterweelverbinding wordt voorzien. Voor het gedeelte op Linkeroever blijft het bestaande ontwerp gelden.

Mocht uit het lopende MER-onderzoek voor de Oosterweelverbinding blijken dat er een beter alternatief is, dan wordt volgens BAM het contract met ROTS stopgezet. De deelfasen in de overeenkomst maken dat mogelijk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement