In 2004 werd de International Ship & Port Facility Security Code (ISPS) van kracht. Omdat ook zeeschepen het doelwit konden zijn van terroristische aanslagen, werd bepaald dat alle terminals in de havens uitgerust moesten worden met hekwerk, camera’s, metaaldetectoren en extra inspectiefaciliteiten aan de toegangspoorten.

OTM begrijpt dat de terminals daarvoor een toeslag van een aantal euro’s per container wilden aanrekenen. Met miljoenen behandelde containers per jaar levert die toeslag inmiddels echter een groot bedrag op, terwijl de investeringskosten om de terminals aan te passen volgens OTM intussen al ruimschoots betaald zijn.

Volgens de Belgische verladersorganisatie is het tijd de hoogte van de toeslag nog eens te bekijken. OTM zegt bereid te blijven om bij te dragen aan veilige havenstructuren, maar dan wel op basis van gedegen en controleerbaar cijfermateriaal.