Nieuw scheepvaartwetboek “nadelig voor goederenbehandelaars in Belgische havens”

Recht

ABAS en KBVG hebben zware kritiek op de herziening van het Belgisch zeerecht. Hun visie zal in de consultaties aan bod komen, verzekert Eric van Hooydonk, voorzitter van de herzieningscommissie.

Naar aanleiding van recente artikels in de pers, waarin transportverzekeraars en stouwers fel van leer trekken tegen het ontwerp van het nieuw Belgisch scheepvaartwetboek, kwamen ABAS en KVBG in een gezamenlijk communiqué met hun standpunt over dit dossier.

De twee belangrijkste beroepsverenigingen van goederenbehandelaars in de haven van Antwerpen hebben vragen bij de hele opzet van de herziening van het Belgisch maritiem recht. Die denkoefening kwam er naar hun mening “niet op basis van een breed gevoelde noodzaak in de gehele maritieme sector, maar op initiatief van één belangenvereniging”, met name de Belgische Redersvereniging.

Die heeft als enige beroepsvereniging een vertegenwoordiger in de Commissie Maritiem Recht (COMAR) die belast is met de herziening van het Belgische zeerecht, klagen ABAS en KBVG aan. Dat “creëert een schijn van partijdigheid en miskent het economisch belang van de goederenbehandelingssector”, die zowel qua toegevoegde waarde als qua werkgelegenheid een gevoelig hogere bijdrage aan de Belgische economie levert dan de scheepvaartsector, onderstrepen ze.

De twee stouwersverenigingen hebben ook forse inhoudelijke bezwaren bij het project. Zij leggen daarbij de klemtoon op de invoering van nieuwe aansprakelijkheidsregels en nieuwe regels op het stuk van de bewijslast “die uitsluitend nadelig zijn voor goederenbehandelaars met activiteiten in Belgisch havengebied”. Zij vrezen dat dit zal leiden tot een toename van het aantal ongegronde schadeclaims en dus tot hogere kosten voor de betrokken goederenbehandelaars. Stouwers in zeehavengebied worden langs die weg gediscrimineerd ten opzichte van goederenbehandelaars en operatoren die niet in havengebieden gevestigd zijn, stellen ABAS en KVBG nog.

Het herzieningsproject is in hun ogen ook te omvattend en raakt naast het maritiem recht “aan tal van andere domeinen zonder dat daar een behoefte of vraag voor is”. Daarmee komt het bestaande systeem op de helling te staan, terwijl het “een werkbaar, beproefd en doeltreffend instrument is, dat een billijk evenwicht tussen de maritieme actoren verzekert en rechtszekerheid oplevert”.

De twee verenigingen roepen dan ook op tot “een grondige aanpassing van de tekst van de Commissie teneinde een periode van langdurige rechtsonzekerheid te voorkomen en de goederenbehandelaars niet in een nadelige onderhandelingspositie te brengen”.

Professor Eric van Hooydonk, voorzitter van COMAR, benadrukt dat de teksten die de commissie heeft uitgewerkt, niet te nemen of te laten zijn en dat alle betrokken partijen nog ruim de gelegenheid zullen krijgen om hun visie te verdedigen.

“Alle inhoudelijke kritiek is welkom. Wij zijn er ons van bewust dat onze teksten nog voor verbetering vatbaar zijn. Wij hebben al veel tijd en moeite gestoken in overleg en zullen daar in het najaar op voortbouwen in een nieuwe ruime consultatieronde waar iedereen aan het woord zal kunnen komen en alle standpunten op een zakelijke manier afgewogen zullen worden”, zegt hij. “Over de nood aan aanpassing van ons verouderde scheepvaartrecht bestaat een breed gedragen consensus en vanuit alle hoeken is er veel steun voor dit project. Bovendien is er in België over nieuwe wetgeving nog nooit zo grondig en transparant overleg gepleegd”, voegt hij daar aan toe.

Van Hooydonk hoopt dat de komende consultatie nog tegen het einde van dit jaar tot een werkbaar resultaat kan leiden, zodat bevoegd minister Vande Lanotte zijn voornemen kan waarmaken om het hele project nog in deze legislatuur af te ronden. Maar dat zal onder meer afhangen van hoe snel tussen de verschillende sectoren eensgezindheid kan ontstaan over de definitieve inhoud van de nieuwe Zeewet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Reacties

Beste,

Het is gewoon niet verantwoord dat buitenlandse arbeidskrachten het werk van geschoolde, herkende havenarbeiders zouden overnemen. Dit brengt ongelukken en schade toe aan de te verwerken stukken.
En wat gebeurd er met de havenarbeiders zij worden aan de kant gezet en verliezen hun job.

Dit is zeer goed voor de economie weeral.

Vriendelijke groet,

Poortmans Marc
Havenarbeider te Antwerpen

Geplaatst door: martine helsen op
Nieuw scheepvaartwetboek “nadelig voor goederenbehandelaars in Belgische havens” | NT

Nieuw scheepvaartwetboek “nadelig voor goederenbehandelaars in Belgische havens”

Recht

ABAS en KBVG hebben zware kritiek op de herziening van het Belgisch zeerecht. Hun visie zal in de consultaties aan bod komen, verzekert Eric van Hooydonk, voorzitter van de herzieningscommissie.

Naar aanleiding van recente artikels in de pers, waarin transportverzekeraars en stouwers fel van leer trekken tegen het ontwerp van het nieuw Belgisch scheepvaartwetboek, kwamen ABAS en KVBG in een gezamenlijk communiqué met hun standpunt over dit dossier.

De twee belangrijkste beroepsverenigingen van goederenbehandelaars in de haven van Antwerpen hebben vragen bij de hele opzet van de herziening van het Belgisch maritiem recht. Die denkoefening kwam er naar hun mening “niet op basis van een breed gevoelde noodzaak in de gehele maritieme sector, maar op initiatief van één belangenvereniging”, met name de Belgische Redersvereniging.

Die heeft als enige beroepsvereniging een vertegenwoordiger in de Commissie Maritiem Recht (COMAR) die belast is met de herziening van het Belgische zeerecht, klagen ABAS en KBVG aan. Dat “creëert een schijn van partijdigheid en miskent het economisch belang van de goederenbehandelingssector”, die zowel qua toegevoegde waarde als qua werkgelegenheid een gevoelig hogere bijdrage aan de Belgische economie levert dan de scheepvaartsector, onderstrepen ze.

De twee stouwersverenigingen hebben ook forse inhoudelijke bezwaren bij het project. Zij leggen daarbij de klemtoon op de invoering van nieuwe aansprakelijkheidsregels en nieuwe regels op het stuk van de bewijslast “die uitsluitend nadelig zijn voor goederenbehandelaars met activiteiten in Belgisch havengebied”. Zij vrezen dat dit zal leiden tot een toename van het aantal ongegronde schadeclaims en dus tot hogere kosten voor de betrokken goederenbehandelaars. Stouwers in zeehavengebied worden langs die weg gediscrimineerd ten opzichte van goederenbehandelaars en operatoren die niet in havengebieden gevestigd zijn, stellen ABAS en KVBG nog.

Het herzieningsproject is in hun ogen ook te omvattend en raakt naast het maritiem recht “aan tal van andere domeinen zonder dat daar een behoefte of vraag voor is”. Daarmee komt het bestaande systeem op de helling te staan, terwijl het “een werkbaar, beproefd en doeltreffend instrument is, dat een billijk evenwicht tussen de maritieme actoren verzekert en rechtszekerheid oplevert”.

De twee verenigingen roepen dan ook op tot “een grondige aanpassing van de tekst van de Commissie teneinde een periode van langdurige rechtsonzekerheid te voorkomen en de goederenbehandelaars niet in een nadelige onderhandelingspositie te brengen”.

Professor Eric van Hooydonk, voorzitter van COMAR, benadrukt dat de teksten die de commissie heeft uitgewerkt, niet te nemen of te laten zijn en dat alle betrokken partijen nog ruim de gelegenheid zullen krijgen om hun visie te verdedigen.

“Alle inhoudelijke kritiek is welkom. Wij zijn er ons van bewust dat onze teksten nog voor verbetering vatbaar zijn. Wij hebben al veel tijd en moeite gestoken in overleg en zullen daar in het najaar op voortbouwen in een nieuwe ruime consultatieronde waar iedereen aan het woord zal kunnen komen en alle standpunten op een zakelijke manier afgewogen zullen worden”, zegt hij. “Over de nood aan aanpassing van ons verouderde scheepvaartrecht bestaat een breed gedragen consensus en vanuit alle hoeken is er veel steun voor dit project. Bovendien is er in België over nieuwe wetgeving nog nooit zo grondig en transparant overleg gepleegd”, voegt hij daar aan toe.

Van Hooydonk hoopt dat de komende consultatie nog tegen het einde van dit jaar tot een werkbaar resultaat kan leiden, zodat bevoegd minister Vande Lanotte zijn voornemen kan waarmaken om het hele project nog in deze legislatuur af te ronden. Maar dat zal onder meer afhangen van hoe snel tussen de verschillende sectoren eensgezindheid kan ontstaan over de definitieve inhoud van de nieuwe Zeewet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Reacties

Beste,

Het is gewoon niet verantwoord dat buitenlandse arbeidskrachten het werk van geschoolde, herkende havenarbeiders zouden overnemen. Dit brengt ongelukken en schade toe aan de te verwerken stukken.
En wat gebeurd er met de havenarbeiders zij worden aan de kant gezet en verliezen hun job.

Dit is zeer goed voor de economie weeral.

Vriendelijke groet,

Poortmans Marc
Havenarbeider te Antwerpen

Geplaatst door: martine helsen op