Federaal minister Johan Vande Lanotte wil naar een geïntegreerde aanpak voor het Belgische deel van de Noordzee via een ‘marien ruimtelijk plan’, wat hij op de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap omschreef als “een ruimtelijk uitvoeringsplan voor onze elfde provincie”.

In die context zullen een aantal bijkomende vaarroutes – waaronder de toegangsroutes naar Zeebrugge en Oostende, de Westpitroute en de ferryroute – wettelijk vastgelegd worden en een juridische bescherming krijgen.

Rond de voorhaven van Zeebrugge en de strekdammen van Oostende komen bovendien reserveringszones die verdere economische ontwikkelingen mogelijk moeten maken.

Ook de offshoresector krijgt in het plan de nodige aandacht. In die context schuift de minister van Economie en Noordzee de idee naar voor om voor de kust, tussen Zeebrugge en Oostende, een ‘energie-atol’ (foto) aan te leggen om energie op te slaan. Dat kunstmatig eiland voor het oppompen van zeewater (dat gebruikt kan worden om hydro-elektriciteit op te wekken wanneer men het weer laat afvloeien) zou zo’n drie kilometer in zee komen te liggen, 2,5 km breed en 10 meter hoog worden.

Voor het marien ruimtelijk plan werd een procedure ontwikkeld die in 2012 van start ging en in een ruime consultatieronde voorziet, waarna de milieu-effecten van het plan in kaart worden gebracht. Die hele oefening moet nog dit jaar via een KB uitmonden in een bindend document.

Zie De Lloyd van 22/1.