Dat schrijft professor Georges Allaert (foto), hoogleraar ruimtelijke economie en ruimtelijke planning aan de Universiteit Gent, in zijn jongste boek “Oostende. De ‘miskende’ haven”. Hij stelt daarin het gebrek aan visie met betrekking tot de ontwikkeling van de haven van Oostende aan de kaak. Structureel klaagt Allaert daarbij vooral de te grote versnippering van beheerstructuren en het ontbreken van een eensluidende strategie voor Oostende aan.

“Er gebeurt wel veel ad hoc, maar er is te weinig visie. We moeten naar een groot havenplan 2020-2050”, vindt de professor, die onder meer de link met de stad en andere stakeholders daarin van essentieel belang vindt. “Men is in Oostende nog teveel in gespreide slagorde bezig. De verschillende groepen blijven elkaar nog teveel bekampen met hun eigen plannen”.
Een fusie met Zeebrugge lijkt Allaert “op termijn noodzakelijk”, maar ook hij stelt vast dat in die andere kusthaven blijkbaar niet veel animo meer bestaat voor zo’n samengaan.

Zie De Lloyd van 11 juni.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement