Langs de snelwegen in de deelstaat zijn er nu 6.500 parkeerplaatsen waar chauffeurs rust kunnen nemen om hun weg veilig te vervolgen. De huidige planning voorziet in vierduizend extra parkings, maar verkeersminister Hendrik Wüst in Düsseldorf weet nu al dat dit er, gelet op de aanhoudende vervoersgroei, te weinig zijn.

Wüst is het in dat opzicht eens met de wegvervoersorganisatie VVWL. Deze organisatie wil niet alleen meer nieuwe aanleg, maar ook de invoering van systemen die de benutting van bestaande parkeerplaatsen vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door nog vrije parkings te sorteren op de tijd die ze vermoedelijk  worden gebruikt.

Tussen 2013 en 2017 kwamen er in NRW ruim duizend parkeerplaatsen bij. Dit jaar worden er nog eens driehonderd aan toegevoegd. Voor 1200 parkings is inmiddels aan de planologische voorwaarden voldaan, of wordt daaraan in elk geval gewerkt.