De Kamer van Koophandel en Industrie van Metz (CCI) onderzoekt in een gezamenlijke werkgroep met het Antwerpse Havenbedrijf de mogelijkheid voor het (her)opstarten van een bargecontainerdienst tussen de Moezelhaven en de Scheldestad. Een eerdere poging in 2000 strandde na 19 maanden. Volgens de CCI is er een potentieel volume van 400.000 TEU dat jaarlijks van een naar de Moezelstreek wordt vervoerd of er transiteert. Momenteel wordt werk gemaakt van een verhoging van de bruggen op de Moezel zoda