Federaal minister van Mobiliteit Renaat Landuyt wil met een aantal maatregelen de binnenvaart aantrekkelijker maken als alternatief voor het wegvervoer. Het gaat om alleenvaart, nachtvaart en estuaire vaart. Concreet zullen kleine schepen onder bepaalde voorwaarden alleen bediend kunnen worden. Zo kunnen kleine schepen in de vaart gehouden worden. Vanuit diezelfde filosofie wordt het ook makkelijker om \’s nachts te varen. Wat de estuaire vaart betreft, bepaalt de nieuwe reglementering aan welke