Momenteel wordt volop gewerkt aan de berging van de containers die zondag bij Keulen in de Rijn zijn terecht gekomen. Getracht wordt om zo spoedig mogelijk één vaarweghelft vrij te maken. Veertien containers zijn in de vaargeul gezonken. Voor de berging worden tot nu toe vier zware hijstuigen ingezet. Het aantal wachtende schepen voor, na en in de 20 km lange sperzone loopt naargelang de bron op van 200 tot 400. Volgens de Duitse binnenvaartorganisatie BDB bedraagt de schade per wachtend schip z