De BDB wijst daarbij op de bewering van milieuorganisaties dat de binnenvaart vaak medeschuldig zou zijn aan de grote concentraties van roetdeeltjes en fijnstof in binnensteden. De BDB stelt dat binnenschepen zelden in de binnenstad te zien zijn, maar uiteraard wel in havens en bij industrieterreinen nabij die steden.

Daarbij kan een deel van de emissies van roet en fijnstof van binnenschepen naar de steden zelf overwaaien. Het is echter bij gebrek aan één objectieve standaard onmogelijk uit te maken of de binnenvaart een groot aandeel in de binnenstedelijke vervuiling heeft en welk binnenschip daaraan de meeste schuld zou hebben.

Volgens de BDB zijn er geen ‘serieproducten’ beschikbaar die, zoals in het wegvervoer, zomaar in binnenschepen kunnen worden ingebouwd om de feitelijke uitstoot te meten. De organisatie wil tot een objectivering van de meting komen. Daarvoor zou er dus één Europees standaardmeetsysteem moeten komen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement