De containerstuwadoor zegt in een vorige week verspreide circulaire dat de vergoeding nodig is omdat het afzetten ‘het operationele proces verstoort’. Schippers die met hun auto de terminal af willen, moeten dat vooraf per e-mail melden en het bedrijf geeft van geval tot geval al dan niet toestemming.

De kwestie over het afzetten van auto’s vanaf binnenschepen op de nieuwe terminals op Maasvlakte 2 speelt al maanden. In februari besloot RWG het om veiligheidsredenen te verbieden, nadat het aanvankelijk wel werd toegestaan. APMT MVII ontmoedigde het, zonder dat er van een echt verbod sprake was.

Brancheorganisaties protesteren tegen de moeizame gang van zaken en wijzen erop dat de binnenvaart een sleutelrol speelt in de Rotterdamse containerlogistiek. Zo vindt het CBRB dat ‘het aan en van boord zetten van auto’s een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering is, dat volwaardig gefaciliteerd moet worden’.

Intussen werkt Havenbedrijf Rotterdam aan een oplossing in de vorm van een centrale en openbare aanlegsteiger in de centraal gelegen Prinses Margriethaven. Die is waarschijnlijk pas over een half jaar klaar. Tot die tijd blijft het dus schipperen op de nieuwe terminals. ECT en APMT-R staan het op- en afzetten, al dan niet formeel, wel toe.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement