Dat heeft de werkgeversvereniging VNO-NCW in Limburg uitgerekend. De financiële schade kan het bedrijfsleven niet verhalen op de verzekering van de schippers. Daarom heeft de regionale belangenvereniging het provinciaal bestuur van Limburg en Noord-Brabant opgeroepen om bij het ministerie van Infrastructuur aan te dringen op een schadeloosstelling.

De stuw in de Maas bij Grave werd op 29 december zwaar beschadigd door een Duits binnenvaartschip waardoor het waterpeil in een deel van de Maas fors daalde en het scheepvaartverkeer tussen Grave en Sambeek onmogelijk werd. Rijkswaterstaat is begonnen met de aanleg van een tijdelijk dam bij de beschadigde stuw in de Maas bij Grave zodat het scheepvaartverkeer weer snel kan worden hervat. Deze werkzaamheden zullen zeker twee weken in beslag nemen

Het herstel van de kapotte stuw neemt naar verwachting een half jaar in beslag. Jaarlijks passeren naar schatting 9.000 schepen de stuw.