Dat blijkt uit het recent bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag van houdstermaatschappij Kloosbeheer over 2017. Het verbeterde resultaat kwam uitsluitend door een boekwinst van 7,3 miljoen uit de verkoop van een niet nader toegelichte deelneming. Uit de verdere informatie in de jaarrekening blijkt wel dat het bedrijf uit IJmuiden het afgelopen jaar afscheid heeft genomen van de participatie in Kloosterboer Dutch Harbor LCC (Alaska).

Zonder deze eenmalige baten was sprake van een lichte druk op de resultaten van het familiebedrijf. Zo daalde het resultaat uit gewone bedrijfsvoering vorig jaar met 2,3 miljoen euro naar 7,2 miljoen. De reden daarvoor ligt hoofdzakelijk in de gestegen kosten van 13 miljoen euro naar 148 miljoen.