De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) komt woensdag bijeen om de situatie te bespreken. Waterschappen houden er rekening mee dat de LCW strengere maatregelen gaat afkondigen, bijvoorbeeld voor het gebruik van water uit het IJssel- en Markermeer. Ze constateren dat het watertekort overal oploopt. Waterschappen in kustgebieden zijn met man en macht aan het werk om toenemende verzilting vanuit zee tegen te gaan.

Binnenvaart

Een opleving van de waterstand zit er voorlopig niet in, denkt Rijkswaterstaat. In Duitsland en Zwitserland is het ook droog en warm, dus de Rijn krijgt steeds minder aanvoer van water. De hitte zorgt ook nog eens voor verdamping van het water dat er wel is.

Op de Geldersche IJssel geldt een passeer- en inhaalverbod voor de binnenvaart. Recreatievaarders moeten er rekening mee houden dat sluizen maar af en toe opengaan. Hoogheemraadschap Rijnland gaat de sluizen bij Spaarndam voor de recreatievaart sluiten als het zoutgehalte in het water van het Noordzeekanaal boven de 250 milligram per liter komt. De Kolksluis is vanaf zaterdag al gestremd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement