Volgens het COV, een club van waterbouwers en brancheorganisaties in de binnenvaart, daalt de waterdiepte in de Waal bij laagwater tot 2,30 meter. Dat is een halve meter minder dan de afgesproken streefdiepte.

Een groot rijnschip kan dan per reis tot vijfhonderd ton lading minder vervoeren, zegt de belangenorganisatie. Dat gaat ten koste van de concurrentiepositie ten opzichte van spoor en wegvervoer. Diepgangbeperkingen in de binnenvaart hebben een prijsopdrijvend effect, omdat ze de vervoerscapaciteit van de binnenvloot beperken. In het algemeen compenseren de hogere tarieven het inkomstenverlies als gevolg van de lagere vervoerscapaciteit.

Bevaarbaarheid

Het COV wijst erop dat het ‘kritische diepgangspunt’ in het vervoer tot Keulen verschoven is van Duitsland naar Nederland. Daardoor blijft de bevaarbaarheid van de Waal achter bij die van de Rijn in Duitsland. De Waal is in feite de voortzetting van de Rijn in Nederland, al gaat een deel van het Rijnwater naar de IJssel en de Nederrijn.

Opmerkelijk genoeg wijt de belangenvereniging de ontstane situatie niet aan de verandering van het klimaat, maar aan ‘een versterkte bodemerosie en een verzuild rivierbeleid’. Het overlegorgaan pleit daarom voor ‘een samenhangend, boven-regionaal en internationaal rivierbeleid voor de Nederlandse Rijntakken’. Daarnaast roept de organisatie minister van Nieuwenhuizen op om met concrete maatregelen te komen om de bevaarbaarheid van de rivier op peil te brengen.