Het waterpeil staat over vrijwel de hele lengte op, of net boven historische lage waarden. Het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in komt. De meeste voorspellingen van Elwis, het Duitse informatiesysteem voor de vaarwegen, laten een verdere daling zien.

Neerslag van betekenis wordt op zijn vroegst volgende week verwacht. De grote vrees is dat er vroeg een vorstperiode in de Alpen invalt. Daardoor zou de aanvoer van smeltwater afnemen, waardoor het waterpeil nog verder zou dalen.

Vervoer stilgelegd

De container-operators hebben het vervoer op de midden- en boven-Rijn vrijwel volledig stilgelegd. Schepen die nog wel voorbij de ondiepte bij Kaub, vlakbij de Lorelei, komen, kunnen nog hooguit een kwart van de normale tonnage varen. Maersk Line heeft zijn klanten gewaarschuwd dat alle beschikbare vervoerscapaciteit van barge, spoor en weg de komende weken is volgeboekt.

Intussen heeft de Duitse binnenvaart de Bondsregering gevraagd of er een ‘crisismechanisme’ kan komen om rederijen te compenseren voor inkomensverlies als gevolg van de extreem lage waterstanden in de rivieren. De sector wijst erop dat de Duitse boeren dit jaar tussen de 150 en 170 miljoen euro compensatie tegemoet kunnen zien, omdat voor de agrarische sector al zo’n crisismechanisme bestaat.

Schade

Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) stelt dat schippers en rederijen inkomsten mislopen, omdat er op sommige trajecten nauwelijks nog kan worden gevaren. Dat zou voor sommige schepen oplopen tot 4.000 euro per dag.

De BDB vraagt Berlijn verder om ‘eindelijk’ werk te maken van een al jaren oud project om de midden-Rijn te verdiepen. ‘Dan zou de rivier bij laagwater veel langer bevaarbaar blijven’, aldus de belangenvereniging.

Wegtransport

De lage waterstand van de Rijn legt ook een forse druk op het containervervoer over de weg van en naar de Rotterdamse haven. Volgens brancheorganisatie TLN is er sprake van een serieuze verschuiving van voor de binnenvaart bestemde containers naar het wegvervoer. Dat leidt weer tot grote drukte bij de gates van de containerterminals. ‘We zitten aan de limiet’, zegt woordvoerder Quinten Snijders.

Volgens hem zorgt het extra aanbod van containers tot vertragingen, vooral omdat strakke tijdschema’s gelden voor het ophalen en brengen van containers. Volgens Snijders zijn wachttijden van zes tot acht uur geen uitzondering. ‘Er was al sprake van capaciteitskrapte bij de zeeterminals en transporteurs hadden al moeite om voldoende chauffeurs te vinden. Het extra aanbod van binnenvaart-containers komt daar nu bovenop’, zegt hij.

Lees ook: