Tilburg is samen met de omliggende regio in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een internationaal logistiek knooppunt. Dit komt voor een groot deel doordat de stad ligt tussen de internationale hotspots Rotterdam en het Ruhrgebied. Daardoor zijn er veel distributiecentra neergestreken. Deze bedienen met name de Benelux. Daarnaast zijn er recente initiatieven die de regio Tilburg een nóg betere positie hebben gegeven. Hierbij gaat het onder meer om de onlangs geopende treinverbindingen met China en een initiatief van diverse logistieke dienstverleners om hun ladingen te bundelen. Dit najaar komt er ook een spoorverbinding met Antwerpen bij.

Het bestuur van de Brabantse stad onderkent uiteraard het belang van logistiek voor de Tilburgse economie. Daarom wil het de komende jaren gebruiken om deze positie vast te houden. Of liever nog, te versterken. Daarin spelen het spoor en de overslagterminals een belangrijke rol. Dat blijkt uit een rapport dat de gemeente onlangs heeft gepubliceerd.

Trimodale terminal

Daarin staat onder meer dat er extra spoor moet komen tussen de railterminal en de bargeterminal op bedrijventerrein Loven. Tussen beide terminals is nu nog een vrachtwagen nodig voor het vervoeren van ladingen. Het beoogde spoortraject ligt er al, maar wordt momenteel niet gebruikt. Als dit verandert, ontstaat een soort trimodale terminal, waardoor geen wegtransport meer nodig is. Uit duurzaamheidsoogpunt gaan de Brabantse handen niet op elkaar voor vervoer over asfalt. En ook verladers, expediteurs en transporteurs zoeken steeds meer naar groene vervoersmogelijkheden. Tevens moet een oude draaikom in de haven van Tilburg worden gedempt, waardoor extra gebied beschikbaar komt.

Grotere schepen

De binnenvaart moet ook op een andere manier meer ruimte krijgen. Daarom moet het Wilhelminakanaal beter bevaarbaar worden gemaakt voor grotere schepen. Het kanaal is nu al grotendeels toegankelijk voor klasse IV-vaartuigen. Maar op het deel waar dat nog niet mogelijk is, tussen sluis II en bedrijventerrein Loven, wordt het kanaal in de nabije toekomst geschikt gemaakt. Verder wordt sluis II vervangen door een grotere variant, waarover met Rijkswaterstaat al afspraken zijn gemaakt.

Ook zou het stadsbestuur graag zien dat de capaciteit van de terminals in de stad optimaal wordt gebruikt. Zo kan de railterminal geschikt worden gemaakt voor langere goederentreinen, met een maximale lengte van 740 meter en kan er een extra kraan worden geplaatst. Tevens zou door betere plaatsing van containers meer capaciteit beschikbaar komen.

Vijf logistieke gebieden

Dit is uiteraard niet iets wat de gemeente zelf kan doen. De exploitatie is tenslotte niet in handen van het stadsbestuur, maar van GVT. De logistieke dienstverlener is dit jaar begonnen met de eerste investeringen. Dan gaat het om het plaatsen van nieuwe kranen en het aankopen van een stuk rails van spoorbeheerder ProRail.

Naast terminal, spoor en binnenvaart moet ook extra ruimte komen voor logistiek vastgoed. Momenteel kent de stad al vijf logistieke gebieden: Vossenberg, Kraaiven, Loven, Katsbogten en Het Laar. Met de ontwikkeling van de terreinen Wijkevoort en Zwaluwenbunders stijgt dit aantal naar zeven. ‘Deze uitbreidingsplannen moeten ruimte geven aan de vraag naar logistieke ruimtes in de regio’, aldus de gemeente in het rapport ‘Plan van Aanpak – Knooppunt Tilburg in de goederencorridors’.

Wegennet

Hoewel duurzaamheid een belangrijke rol speelt in de nieuwe plannen, beseft het gemeentebestuur dat wegtransport voorlopig onmisbaar is. De meeste van de eerdergenoemde terreinen zijn uitsluitend bereikbaar via de weg. Daarom wordt bekeken in hoeverre investeringen in het wegennetwerk noodzakelijk zijn. Dit om te voorkomen dat de stad dichtslibt. De belangrijkste snelweg rondom Tilburg, de A58, is nu al een van de grootste fileknelpunten van het land. Voor eventuele uitbreiding hiervan is echter medewerking nodig van wegbeheerder Rijkswaterstaat.

Ook is in de regio behoefte aan meer beveiligde truckparkings. In vrijwel het hele land zijn er te weinig goede parkeergelegenheden voor vrachtwagens. Daarop vormt de regio Tilburg geen uitzondering. Bij het bepalen van de locatie, de voorzieningen en het aantal parkings moet er eerst onderzoek plaatsvinden naar de behoeften en potentiële locaties. ‘Daarbij is het belangrijk om te onderzoeken welke doelgroep gebruik gaat maken van de truckparking. Zo hebben langeafstandschauffeurs andere faciliteiten nodig dan chauffeurs die hun vrachtwagen tussen kortere ritten stallen.’ Concrete locaties zijn echter nog niet aangewezen.

Foto: Els Hendrickx