Danser: ‘Oude gewoontes zitten efficiëntere containerlogistiek dwars’

binnenvaart

Het Havendebat Rotterdam op 12 december is volgens Ben Maelissa, managing director van Danser Group, een goede gelegenheid om te zorgen dat ‘meer en bredere bereidheid ontstaat om de vertragingen in de containersector aan te pakken. In de hele keten, van begin tot eind, zodat veel efficiënter gewerkt kan worden.’

‘We zeggen het wel steeds met z’n allen. Sterker nog: er zijn allerlei gesprekken gaande, zoals het congestieberaad onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam. Maar we vallen telkens weer terug in oude gewoontes. Zoals het louter oog hebben voor de eigen efficiency.’

Ben Maelissa is 12 december een van de deelnemers aan het debat over de achterlandlogistiek over water. Danser Group is groot geworden met binnenvaartdiensten naar Duitsland, België, Zwitserland en Frankrijk maar biedt tegenwoordig, naast voor- en natransport, ook spoordiensten aan.

Wat verwacht u voor 2019? Gaat de groei in de containerstormen door?

‘Ik ben op dit moment erg voorzichtig als het gaat om een voorspelling voor 2019. We zijn dit jaar geconfronteerd met een zeer lange laagwaterperiode. Dat zal niet zo blijven, maar we moeten afwachten hoe de markt hier mee omgaat als we weer normale waterstanden hebben. Andere modaliteiten kunnen lang niet alles opvangen, maar een deel van de lading heeft toch andere wegen gevonden. We weten nog niet wat daarvan terugkomt naar de Rijn.’

‘Toch ben ik positief. Zowel voor de Rijn als voor de andere activiteiten van Danser, met name in de Benelux. We rekenen erop dat we weer verder groeien. De containerstromen via Rotterdam nemen ook komend jaar weer toe. Al betwijfel ik of we de groeicijfers van 2018 weer zien. Dus geen 6 of 7, maar toch wel een paar procent.’

Is de haven daar klaar voor? Kunnen ‘we’ de verdere groei wel aan, zelfs als die maar een paar procent is?

‘Als je ziet hoe die plus in 2018 heeft uitgepakt, vind ik dat we, afgemeten aan de mogelijkheden die we hebben, met z’n allen ons best moeten doen om de performance te verbeteren. Dat hangt ermee samen dat we nog niet goed weten om te gaan met die enorm grote zeeschepen die grote aantallen containers per keer komen brengen en halen.’

Wat wordt voor de Rotterdamse haven hét belangrijkste thema voor 2019?

‘Als ik er één moet kiezen: hoe kunnen we met elkaar efficiënter werken? Want dat gebeurt nog niet. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen. De belangrijkste is dat de keten daar nog niet klaar voor is. Iedereen moet daarvoor meedoen en dat gebeurt helaas nog niet. We moeten ons hierbij niet neerleggen. Maar als het probleem niet helemaal op te lossen is, moeten we voor het beste gaan.’

Ben Maelissa (foto onder) is een van de deelnemers aan het Havendebat Rotterdam. Dit vindt plaats op woensdag 12 december in Rotterdam (LantarenVenster). Kijk voor meer informatie op events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-rotterdam-2018/

Danser: ‘Oude gewoontes zitten efficiëntere containerlogistiek dwars’ | NT

Danser: ‘Oude gewoontes zitten efficiëntere containerlogistiek dwars’

binnenvaart

Het Havendebat Rotterdam op 12 december is volgens Ben Maelissa, managing director van Danser Group, een goede gelegenheid om te zorgen dat ‘meer en bredere bereidheid ontstaat om de vertragingen in de containersector aan te pakken. In de hele keten, van begin tot eind, zodat veel efficiënter gewerkt kan worden.’

‘We zeggen het wel steeds met z’n allen. Sterker nog: er zijn allerlei gesprekken gaande, zoals het congestieberaad onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam. Maar we vallen telkens weer terug in oude gewoontes. Zoals het louter oog hebben voor de eigen efficiency.’

Ben Maelissa is 12 december een van de deelnemers aan het debat over de achterlandlogistiek over water. Danser Group is groot geworden met binnenvaartdiensten naar Duitsland, België, Zwitserland en Frankrijk maar biedt tegenwoordig, naast voor- en natransport, ook spoordiensten aan.

Wat verwacht u voor 2019? Gaat de groei in de containerstormen door?

‘Ik ben op dit moment erg voorzichtig als het gaat om een voorspelling voor 2019. We zijn dit jaar geconfronteerd met een zeer lange laagwaterperiode. Dat zal niet zo blijven, maar we moeten afwachten hoe de markt hier mee omgaat als we weer normale waterstanden hebben. Andere modaliteiten kunnen lang niet alles opvangen, maar een deel van de lading heeft toch andere wegen gevonden. We weten nog niet wat daarvan terugkomt naar de Rijn.’

‘Toch ben ik positief. Zowel voor de Rijn als voor de andere activiteiten van Danser, met name in de Benelux. We rekenen erop dat we weer verder groeien. De containerstromen via Rotterdam nemen ook komend jaar weer toe. Al betwijfel ik of we de groeicijfers van 2018 weer zien. Dus geen 6 of 7, maar toch wel een paar procent.’

Is de haven daar klaar voor? Kunnen ‘we’ de verdere groei wel aan, zelfs als die maar een paar procent is?

‘Als je ziet hoe die plus in 2018 heeft uitgepakt, vind ik dat we, afgemeten aan de mogelijkheden die we hebben, met z’n allen ons best moeten doen om de performance te verbeteren. Dat hangt ermee samen dat we nog niet goed weten om te gaan met die enorm grote zeeschepen die grote aantallen containers per keer komen brengen en halen.’

Wat wordt voor de Rotterdamse haven hét belangrijkste thema voor 2019?

‘Als ik er één moet kiezen: hoe kunnen we met elkaar efficiënter werken? Want dat gebeurt nog niet. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen. De belangrijkste is dat de keten daar nog niet klaar voor is. Iedereen moet daarvoor meedoen en dat gebeurt helaas nog niet. We moeten ons hierbij niet neerleggen. Maar als het probleem niet helemaal op te lossen is, moeten we voor het beste gaan.’

Ben Maelissa (foto onder) is een van de deelnemers aan het Havendebat Rotterdam. Dit vindt plaats op woensdag 12 december in Rotterdam (LantarenVenster). Kijk voor meer informatie op events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-rotterdam-2018/