Voor de binnenvaart stond 2018 in het teken van de aanhoudende droogte. In de tweede helft van het afgelopen jaar regende het zeer weinig. Daardoor daalden waterstanden op de belangrijke vaarwegen tot historische lage niveaus.

Grensoverschrijdend

Vooral de grensoverschrijdende binnenvaart had hier last van, blijkt uit de jaarcijfers van het CBS. In totaal werd afgelopen jaar 238 miljoen ton lading vervoerd door dit marktsegment. Dat was 6% minder dan het jaar ervoor. Zowel de aanvoer, de afvoer als de doorvoer kwamen lager uit. De afnames waren het grootst in de maanden oktober en november, toen de laagwaterproblematiek zijn dieptepunt bereikte.

Binnenland

De binnenlandse markt deed het aanmerkelijk beter, met een groei van 7%. Dit segment vervoerde afgelopen jaar 122 miljoen ton. Dat was 8 miljoen ton meer dan in 2017. In vrijwel elke maand werd een stijging genoteerd. Alleen in de maanden juli en augustus was deze minimaal.

De totale binnenvaartsector heeft vorig jaar 360 mijnoen ton vervoerd. Dat was bijna 2% minder dan het jaar ervoor.

Lager gewicht

Het lage water had ook zijn weerslag op het gemiddelde gewicht per reis. Bulkschepen konden fors minder vracht vervoeren, met als dieptepunt de maand november. Daarin was het gemiddelde gewicht 20% lager dan normaal. Het aantal reizen voor dit marktsegment steeg juist, met gemiddeld 10% over geheel 2018. Voor containerschepen kwam de stijging uit op 7%, met daaraan gekoppeld een lager gemiddeld gewicht. Hoeveel lager, vermeldt het CBS niet.

bron: CBS