Binnenvaart boekt sterkste omzetstijging van deze eeuw

CBS-cijfers

De Nederlandse binnenvaart boekte in het vierde kwartaal van 2018 maar liefst 30% meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de sterkste toename van deze eeuw. Vooral de hogere vrachttarieven en laagwatertoeslag droegen hieraan bij, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

bron: pixabay

De waterstanden in de rivieren waren in oktober en november extreem laag, zelfs nog lager dan in het kwartaal ervoor. De binnenvaartschippers profiteerden hiervan omdat er hogere vrachttarieven bedongen konden worden. Zij ontvingen daarnaast een laagwatertoeslag. Pas vanaf december normaliseerden de waterstanden.

Schippers konden in de periode van laagwater wel minder lading vervoeren. In oktober en november werd ruim 11% minder vracht vervoerd, terwijl dit in december nagenoeg evenveel was als vorig jaar. De hogere tarieven door schaarste hebben het lagere volume wel ruimschoots gecompenseerd. Door de sterke omzetstijging in het vierde kwartaal kwam de omzet over het hele jaar bezien 13% hoger uit dan in 2017, zo meldt het CBS.

Tekst loopt door onder grafiek.

Transportsector

Uit de conjunctuurcijfers blijkt verder dat de transportsector als geheel in het vierde kwartaal van vorig jaar in totaal 5,9% omzetgroei kende ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe in alle deelbranches, op de zeevaart na.

Als naar het hele jaar wordt gekeken, groeide de omzet in de transportsector met 5%. Het sterkst was de omzetgroei in de binnenvaart, gevolgd door de opslagbedrijven en de koeriers. Bij de grootste bedrijfstakken wat omzet betreft – het goederenwegvervoer en de tussenpersonen vrachtvervoer – steeg de omzet met respectievelijk bijna 6 en 3,5%. Het vervoer door de lucht zag de omzet met 5% groeien. De zeevaart was de enige bedrijfstak waarvan de omzet daalde.

Tekst loopt door onder grafiek.

omzet transport CBS

Goederenwegvervoer

In het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, nam de omzet met bijna 6% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vorige week werd al duidelijk dat het volume met 2,1% is gegroeid vorig jaar. De bedrijfstak zet met de gestegen omzet de positieve trend voort die begon in het vierde kwartaal van 2013. Alleen de koeriersdiensten hebben een langere periode van omzetgroei laten zien. De omzet neemt al toe vanaf het laatste kwartaal van 2010.

In de transportsector waren vorig jaar ruim 44.500 bedrijven actief. Nu het economisch voor de wind gaat worden meer bedrijven opgericht. In de totale transportsector zijn vorig jaar een kleine 6.400 bedrijven opgericht, tegen 5.000 het jaar ervoor. Het merendeel van deze nieuwe bedrijven (1.740) zit in het goederenvervoer over de weg, gevolgd door de koeriersbedrijven met 1.630 nieuwe bedrijven. Vorig jaar werden ruim 3.200 bedrijven opgeheven. Het grootste aantal opheffingen (975) kwam op naam van koeriersbedrijven.

Belemmering

De transportsector heeft steeds grotere moeite om aan personeel te komen. Er waren ruim 13.000 openstaande vacatures in het vierde kwartaal, ruim 4.500 meer dan een jaar geleden. Voor het komende kwartaal ziet een derde van de bedrijven problemen met de personeelssterkte als grootste belemmering.

Desondanks denkt een kleine 15% van de bedrijven dat de omzet zal toenemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat de omzet gelijk zal blijven. Ruim een derde van de bedrijven voorziet dat de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Binnenvaart boekt sterkste omzetstijging van deze eeuw | NT

Binnenvaart boekt sterkste omzetstijging van deze eeuw

CBS-cijfers

De Nederlandse binnenvaart boekte in het vierde kwartaal van 2018 maar liefst 30% meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de sterkste toename van deze eeuw. Vooral de hogere vrachttarieven en laagwatertoeslag droegen hieraan bij, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

bron: pixabay

De waterstanden in de rivieren waren in oktober en november extreem laag, zelfs nog lager dan in het kwartaal ervoor. De binnenvaartschippers profiteerden hiervan omdat er hogere vrachttarieven bedongen konden worden. Zij ontvingen daarnaast een laagwatertoeslag. Pas vanaf december normaliseerden de waterstanden.

Schippers konden in de periode van laagwater wel minder lading vervoeren. In oktober en november werd ruim 11% minder vracht vervoerd, terwijl dit in december nagenoeg evenveel was als vorig jaar. De hogere tarieven door schaarste hebben het lagere volume wel ruimschoots gecompenseerd. Door de sterke omzetstijging in het vierde kwartaal kwam de omzet over het hele jaar bezien 13% hoger uit dan in 2017, zo meldt het CBS.

Tekst loopt door onder grafiek.

Transportsector

Uit de conjunctuurcijfers blijkt verder dat de transportsector als geheel in het vierde kwartaal van vorig jaar in totaal 5,9% omzetgroei kende ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe in alle deelbranches, op de zeevaart na.

Als naar het hele jaar wordt gekeken, groeide de omzet in de transportsector met 5%. Het sterkst was de omzetgroei in de binnenvaart, gevolgd door de opslagbedrijven en de koeriers. Bij de grootste bedrijfstakken wat omzet betreft – het goederenwegvervoer en de tussenpersonen vrachtvervoer – steeg de omzet met respectievelijk bijna 6 en 3,5%. Het vervoer door de lucht zag de omzet met 5% groeien. De zeevaart was de enige bedrijfstak waarvan de omzet daalde.

Tekst loopt door onder grafiek.

omzet transport CBS

Goederenwegvervoer

In het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, nam de omzet met bijna 6% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vorige week werd al duidelijk dat het volume met 2,1% is gegroeid vorig jaar. De bedrijfstak zet met de gestegen omzet de positieve trend voort die begon in het vierde kwartaal van 2013. Alleen de koeriersdiensten hebben een langere periode van omzetgroei laten zien. De omzet neemt al toe vanaf het laatste kwartaal van 2010.

In de transportsector waren vorig jaar ruim 44.500 bedrijven actief. Nu het economisch voor de wind gaat worden meer bedrijven opgericht. In de totale transportsector zijn vorig jaar een kleine 6.400 bedrijven opgericht, tegen 5.000 het jaar ervoor. Het merendeel van deze nieuwe bedrijven (1.740) zit in het goederenvervoer over de weg, gevolgd door de koeriersbedrijven met 1.630 nieuwe bedrijven. Vorig jaar werden ruim 3.200 bedrijven opgeheven. Het grootste aantal opheffingen (975) kwam op naam van koeriersbedrijven.

Belemmering

De transportsector heeft steeds grotere moeite om aan personeel te komen. Er waren ruim 13.000 openstaande vacatures in het vierde kwartaal, ruim 4.500 meer dan een jaar geleden. Voor het komende kwartaal ziet een derde van de bedrijven problemen met de personeelssterkte als grootste belemmering.

Desondanks denkt een kleine 15% van de bedrijven dat de omzet zal toenemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat de omzet gelijk zal blijven. Ruim een derde van de bedrijven voorziet dat de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement