20 jaar geleden in NT: mensensmokkel via binnenvaart

3 juni 1999

De Rivierpolitie Rotterdam Rijnmond wil meer aandacht voor illegale praktijken in de binnenvaart. Volgens districtschef E. in ‘t Veld gebeurt het steeds vaker dat illegalen op binnenvaartschepen het land binnen komen. Een populaire route is de Rijn-Main-Donauverbinding vanaf de Zwarte Zee. Landen van herkomst zijn onder meer Roemenië, Turkije en Afghanistan.

De controle op binnenvaart is minder stringent omdat het gaat om het passeren van Europese binnengrenzen, maar volgens In ‘t Veld wordt het tijd dat er juist meer gecontroleerd gaat worden op de rivieren.

‘Het betekent dat je in samenwerking met andere landen moet zorgen dat er goed toezicht is. Waar gaat men aan boord en waar van boord’, aldus In ‘t Veld. Overigens zal er niet alleen gekeken moeten worden naar mogelijke mensensmokkel, maar ook naar de lading. Het binnenvaarbeleid zal worden opgezet in samenwerking met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen.

De Rivierpolitie gaat vanaf het najaar het bedrijfsleven in de haven intensief voorlichten over criminaliteit. De campagne is bedoeld om bedrijven er rekening mee te laten houden dat ze het slachtoffer kunnen worden van georganiseerde misdaad.

20 jaar geleden in NT: mensensmokkel via binnenvaart | NT

20 jaar geleden in NT: mensensmokkel via binnenvaart

3 juni 1999

De Rivierpolitie Rotterdam Rijnmond wil meer aandacht voor illegale praktijken in de binnenvaart. Volgens districtschef E. in ‘t Veld gebeurt het steeds vaker dat illegalen op binnenvaartschepen het land binnen komen. Een populaire route is de Rijn-Main-Donauverbinding vanaf de Zwarte Zee. Landen van herkomst zijn onder meer Roemenië, Turkije en Afghanistan.

De controle op binnenvaart is minder stringent omdat het gaat om het passeren van Europese binnengrenzen, maar volgens In ‘t Veld wordt het tijd dat er juist meer gecontroleerd gaat worden op de rivieren.

‘Het betekent dat je in samenwerking met andere landen moet zorgen dat er goed toezicht is. Waar gaat men aan boord en waar van boord’, aldus In ‘t Veld. Overigens zal er niet alleen gekeken moeten worden naar mogelijke mensensmokkel, maar ook naar de lading. Het binnenvaarbeleid zal worden opgezet in samenwerking met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen.

De Rivierpolitie gaat vanaf het najaar het bedrijfsleven in de haven intensief voorlichten over criminaliteit. De campagne is bedoeld om bedrijven er rekening mee te laten houden dat ze het slachtoffer kunnen worden van georganiseerde misdaad.