De drie betrokken partijen zijn nu bezig met een haalbaarheidsstudie. Het schip zou voor 100% op groene waterstof moeten kunnen varen in plaats van de traditionele gasolie. De groene waterstof wordt lokaal geproduceerd door Nouryon met duurzame elektriciteit.

Duurder

‘Waterstof als brandstof is nu nog wel duurder dan andere brandstoffen’, vertelt binnenvaartondernemer Harm Lenten. ‘Maar naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, wordt dit steeds aantrekkelijker en dat maakt deze eerste stap ook zo belangrijk.’

Het project is onderdeel van een bredere zogeheten Waterstofcoalitie Binnenvaart, waarbij verladers en binnenvaartcoöperaties PTC en NPRC zich inzetten voor het verduurzamen van de vervoersketen. ‘Dit is de eerste stap naar zero-emissie’, stelt Stefan Meeusen, directeur NPRC. ‘De technologie is er. En met zijn drieën hebben we de slagkracht om te laten zien dat het kan; nog duurzamer vervoer over water.’

Zelfde behandeling als lng

Waterstof is duurzamer dan lng en kan qua opslag grotendeels op dezelfde wijze behandeld worden. Deze brandstof is in Delfzijl en Rotterdam ruim beschikbaar, volledig schoon en heeft als emissie geen CO2, maar louter zuiver water.

Het initiatief maakt onderdeel uit van de ‘Green Deal’ van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De overeenkomst bevat initiatieven om het transport over water zoveel mogelijk emissievrij te maken. De minister stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren.

Biobrandstoffen

In de binnenvaartsector is gasolie nog altijd de meest gangbare brandstof. Het vervoer over water per ton vervoerd gewicht over een kilometer is, volgens de sector zelf, minder belastend dan alle andere vormen van transport. De NPRC onderzoekt, in samenwerking met verladers, ook andere alternatieven dan waterstof om binnenschepen te vergroenen, zoals biobrandstoffen, schone verbrandingsmotoren en elektrificatie van schepen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement