Het concern heeft in Europa ongeveer vierhonderd binnenschepen in beheer, deels in eigendom, deels gehuurd of varend in opdracht. De schepen zijn actief in het transport van droge lading, in de tankvaart en in het vervoer van chemicaliën.

De Europese hoofdvestiging van Imperial staat in Duisburg. Met de verkoop van de divisie zegt Imperial geen haast te hebben. Het wil zijn binnenvaartbelangen in Europa het liefst ‘en bloc’ verkopen. Als gegadigden worden onder meer Rhenus en Jaegers genoemd. Deze grote Europese operators zijn wel geïnteresseerd, maar laten zich over een mogelijke overname niet uit.

Acquisities

De verkoop van de Europese binnenvaart zou een forse terugtrekkende beweging van Imperial zijn. Het concern nam in 1998 de logistieke divisie over van staalmaker Thyssen Krupp, gevolgd door de acquisitie, in 2001, van Haniel, toen een van de grootste binnenvaartondernemingen in Europa.

Later werden onder meer VTG-Lehnkering (chemicaliën, agrarische producten, staal) en de Nederlandse bevrachter Wijgula toegevoegd. In de bevrachting in de Europese binnenvaart verwierf Imperial ook De Grave en de Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft.

Minder omzet en winst

De divisie binnenvaart van Imperial behaalde in het gebroken boekjaar 2017/2018 een omzet van 327 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 370 miljoen euro. Ook de vloot is de laatste jaren gekrompen. In 2017/2018 omvatte deze nog zeshonderd schepen, die samen zestig miljoen ton vervoerden. In het boekjaar 2018/2019 daalde het transport tot 45 miljoen ton.

De brutomarge in de divisie nam in deze boekjaren af van 5,3 naar 4%. Vooral het transport in de tankvaart noemt Imperial echter nog steeds ‘uiterst winstgevend’, waarmee mag worden aangenomen dat de marge in de droge-ladingvaart sterk is afgenomen. Het bedrijfsresultaat daalde in de genoemde boekjaren voor belasting en rente van 19,7 naar 13,3 miljoen euro.

Bij de binnenvaartactiviteiten van Imperial werken circa 1.100 mensen. Het concern zoekt een koper die zowel hun belangen als die van de klanten in acht neemt. Het is nog de vraag of het Imperial zal lukken de divisie als één geheel te verkopen. Rhenus zou vooral belangstellen in de droge vaart, maar heeft zich de laatste jaren ook in de tankvaart versterkt, onder meer door de acquisitie van het Tsjechische CSPL.

Mededingingsautoriteiten

Bij Jaegers ligt het eerder omgekeerd. Dit bedrijf is sterk in de tank- en gasvaart. Een overname van de binnenvaartdivisie van Imperial zou kunnen stuiten op bezwaren van de mededingingsautoriteiten, omdat daarmee een te dominante marktpositie wordt opgebouwd.

Imperial Logistics is een aan de effectenbeurs van Johannesburg genoteerd bedrijf, dat wereldwijd 27.000 mensen in dienst heeft. De meesten van hen werken in Afrika en Europa. Het concern verleent diensten aan voornamelijk de autoindustrie, de chemie en producenten van huishoudelijke artikelen.