Binnenlands watervervoer van containers naar record

kolenvervoer daalt

Het vervoer via de binnenvaart in Nederland is vorig jaar met 0,4% toegenomen tot 361 miljoen ton goederen. Het binnenlandse containervervoer groeide met 9% tot een recordniveau van 2,4 miljoen teu.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  De overall stijging is een combinatie van groei van het internationale vervoer, met 1,4% tot 241 miljoen ton, en een daling van het totale binnenlands vervoer met binnenschepen van 1,6% tot 120 miljoen ton in vergelijking met 2018.  Grensoverschrijdend werden vooral meer goederen vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd (5%). De afvoer vanuit Nederland daalde met 0,2%.

Het vervoerde gewicht van goederen in containers steeg vorig jaar ten opzichte van 2018 met 3,2%. Het totaal aantal teu’s steeg een fractie van 5,33 tot 5,35 miljoen teu. Dat is iets lager ten opzichte van het recordniveau van 5,5 miljoen uit 2017.

Binnenlands record

Het vervoerde gewicht van goederen in containers steeg vorig jaar ten opzichte van 2018 met 3,2%. Het totaal aantal teu’s steeg een fractie van 5,33 tot 5,35 miljoen teu. Dat is iets minder dan het recordniveau van 5,5 miljoen uit 2017.

Het binnenlandse vervoer van containers groeide tot een recordniveau van 2,4 miljoen teu, 9% meer dan de 2,2 miljoen van het voorgaande jaar. Ten opzichte van het ‘kredietcrisisjaar’ 2008 is het binnenlandse containervervoer over water daarmee verdubbeld.

Internationaal is dat echter een heel ander verhaal. Volgens de CBS-cijfers werd er vorig jaar 2.109.000 teu van en naar Nederland vervoerd, welgeteld duizend stuks minder dan in 2018. En ten opzichte van 2007, het oudste jaar waarover online cijfers beschikbaar zijn in de  CBS-databank, is het verschil opmerkelijk klein. Toen ging het in totaal om 1.930 grensoverschrijdende teu’s, slechts 8,5% minder dan vorig jaar.

Het leeuwendeel daarvan wordt van en naar Duitsland en België vervoerd. Van en naar de oosterburen ging vorig jaar 1,22 miljoen teu, ruim 1% meer dan in 2018. Met 791.00 teu liet ook het vervoer van en naar België een marginale groei zien ten opzichte van de 784.000 een jaar eerder.

Opmerkelijk

Opmerkelijk genoeg is het vervoer van en naar de zuiderburen op de lange termijn juist fors gedaald: in 2007 was het nog 1.067.00 teu, een krimp van ongeveer een derde. Het, veel geringere, vervoer op Frankrijk liet daarentegen een ruime verdrievoudiging van 23.000 teu in 2007 tot 75.000 teu vorig jaar zien.

De totale hoeveelheid droge bulkgoederen, met een aandeel van 52% de grootste ladingstroom, daalde met iets meer dan 6%. Het vervoer van natte bulk, zoals chemische en aardolieproducten, nam met bijna 11% juist fors toe tot bijna 123 miljoen ton.

De daling in het internationale vervoer vanuit Nederland kwam vooral doordat er vorig 4,9% minder goederen naar Duitsland werden vervoerd, in totaal 71 miljoen ton. Vooral het transport van steenkool (-9,5%) en ertsen (-9,7%) liet een forse daling zien.

Kolencentrales

Het kolenvervoer zal volgens het CBS de komende jaren verder afnemen, omdat Duitsland steeds meer kolencentrales sluit. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton steenkool naar Duitsland verscheept, in 2019 was dit nog maar 19 miljoen ton. Desondanks vormt het vervoer van kolen en metaalertsen met 60% van alle goederen nog steeds de hoofdmoot van de binnenvaart naar Duitsland.

Binnenschepen vervoerden vorig jaar bijna 99,5 miljoen ton gevaarlijke stoffen, voor het overgrote deel vloeistoffen en bijna 28% van het totaal. Van alle gevaarlijke stoffen die via binnenvaart, weg of spoor worden vervoerd, gaat meer dan 85% over water.

Binnenlands watervervoer van containers naar record | NT

Binnenlands watervervoer van containers naar record

kolenvervoer daalt

Het vervoer via de binnenvaart in Nederland is vorig jaar met 0,4% toegenomen tot 361 miljoen ton goederen. Het binnenlandse containervervoer groeide met 9% tot een recordniveau van 2,4 miljoen teu.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  De overall stijging is een combinatie van groei van het internationale vervoer, met 1,4% tot 241 miljoen ton, en een daling van het totale binnenlands vervoer met binnenschepen van 1,6% tot 120 miljoen ton in vergelijking met 2018.  Grensoverschrijdend werden vooral meer goederen vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd (5%). De afvoer vanuit Nederland daalde met 0,2%.

Het vervoerde gewicht van goederen in containers steeg vorig jaar ten opzichte van 2018 met 3,2%. Het totaal aantal teu’s steeg een fractie van 5,33 tot 5,35 miljoen teu. Dat is iets lager ten opzichte van het recordniveau van 5,5 miljoen uit 2017.

Binnenlands record

Het vervoerde gewicht van goederen in containers steeg vorig jaar ten opzichte van 2018 met 3,2%. Het totaal aantal teu’s steeg een fractie van 5,33 tot 5,35 miljoen teu. Dat is iets minder dan het recordniveau van 5,5 miljoen uit 2017.

Het binnenlandse vervoer van containers groeide tot een recordniveau van 2,4 miljoen teu, 9% meer dan de 2,2 miljoen van het voorgaande jaar. Ten opzichte van het ‘kredietcrisisjaar’ 2008 is het binnenlandse containervervoer over water daarmee verdubbeld.

Internationaal is dat echter een heel ander verhaal. Volgens de CBS-cijfers werd er vorig jaar 2.109.000 teu van en naar Nederland vervoerd, welgeteld duizend stuks minder dan in 2018. En ten opzichte van 2007, het oudste jaar waarover online cijfers beschikbaar zijn in de  CBS-databank, is het verschil opmerkelijk klein. Toen ging het in totaal om 1.930 grensoverschrijdende teu’s, slechts 8,5% minder dan vorig jaar.

Het leeuwendeel daarvan wordt van en naar Duitsland en België vervoerd. Van en naar de oosterburen ging vorig jaar 1,22 miljoen teu, ruim 1% meer dan in 2018. Met 791.00 teu liet ook het vervoer van en naar België een marginale groei zien ten opzichte van de 784.000 een jaar eerder.

Opmerkelijk

Opmerkelijk genoeg is het vervoer van en naar de zuiderburen op de lange termijn juist fors gedaald: in 2007 was het nog 1.067.00 teu, een krimp van ongeveer een derde. Het, veel geringere, vervoer op Frankrijk liet daarentegen een ruime verdrievoudiging van 23.000 teu in 2007 tot 75.000 teu vorig jaar zien.

De totale hoeveelheid droge bulkgoederen, met een aandeel van 52% de grootste ladingstroom, daalde met iets meer dan 6%. Het vervoer van natte bulk, zoals chemische en aardolieproducten, nam met bijna 11% juist fors toe tot bijna 123 miljoen ton.

De daling in het internationale vervoer vanuit Nederland kwam vooral doordat er vorig 4,9% minder goederen naar Duitsland werden vervoerd, in totaal 71 miljoen ton. Vooral het transport van steenkool (-9,5%) en ertsen (-9,7%) liet een forse daling zien.

Kolencentrales

Het kolenvervoer zal volgens het CBS de komende jaren verder afnemen, omdat Duitsland steeds meer kolencentrales sluit. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton steenkool naar Duitsland verscheept, in 2019 was dit nog maar 19 miljoen ton. Desondanks vormt het vervoer van kolen en metaalertsen met 60% van alle goederen nog steeds de hoofdmoot van de binnenvaart naar Duitsland.

Binnenschepen vervoerden vorig jaar bijna 99,5 miljoen ton gevaarlijke stoffen, voor het overgrote deel vloeistoffen en bijna 28% van het totaal. Van alle gevaarlijke stoffen die via binnenvaart, weg of spoor worden vervoerd, gaat meer dan 85% over water.