De stand bij Kaub was woensdagochtend om 5.00 uur 115 centimeter. Dit resulteert bij Contargo in een toeslag van 45 euro per twintigvoetscontainer. Voor een veertigvoeter betalen klanten 60 euro extra.

De waterstanden bij de twee andere meetplekken van de Rijn, bij Emmerich en Duisburg-Ruhrort, zijn nog niet dusdanig laag dat de rederij een toeslag rekent. Beide plekken liggen verder stroomafwaarts dan Kaub.

De stand bij Ruhrort was woensdagochtend om 5.00 uur 276 centimeter, bij Emmerich stond het waterpeil op datzelfde moment op 118. Voor deze meetpunten brengt Contargo een toeslag in rekening vanaf een stand van respectievelijk 270 en 81. Bij Duisburg-Ruhrort is de waterstand dus nog slechts enkele centimeters verwijderd van het peil waarop een toeslag van kracht wordt.

Maersk

Ook Maersk maakt in een bericht aan haar klanten duidelijk dat het een toeslag in rekening brengt. Ook bij de Deense rederij gaat het uitsluitend om Kaub. Tevens gaat het om dezelfde bedragen als bij Contargo. De gebruikte toeslagen worden bepaald aan de hand van de waterstand op de dag van vertrek van een verscheping.

Laagwatertoeslagen zijn al jaren gebruikelijk in de binnenvaartsector. Het is echter vrij uitzonderlijk dat al zo vroeg in het jaar de waterstand zo laag is. De komende dagen wordt er weinig neerslag verwacht, waardoor het waterpeil vermoedelijk laag blijft. Klanten moeten dus rekening houden met het feit dat ze gedurende langere tijd toeslagen moeten betalen.

Lobith

Ook de waterstand van de Rijn bij Lobith is laag voor de tijd van het jaar en daalt verder. De scheepvaart ondervindt daar hinder van op de Waal, IJssel en Nederrijn. Voor duwstellen op de Waal geldt een diepgangbeperking vanwege de lage waterstand.

Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Die kwam dinsdag met de eerste droogtemonitor, omdat de maand april erg droog verloopt en er vooralsnog geen regen wordt verwacht. Het neerslagtekort ligt volgens de LCW ruim boven het langjarig gemiddelde. Het is droger dan in de aprilmaand van de zeer droge jaren 2018 en 2019.

Capaciteitstekort

Toch is de situatie nog lang niet zo penibel als in de zomer en het najaar van 2018. Toen was sprake van aanhoudende droogte gedurende enkele maanden, waardoor vooral in de tweede helft van het jaar grote tekorten ontstonden qua vervoerscapaciteit en rederijen fors hogere tarieven in rekening konden/moesten brengen.

De waterstand was toen zelfs dusdanig laag dat rederijen geen garanties meer konden geven dat ladingen op de gewenste dag meegenomen zouden kunnen worden. Maersk meldt dat een dergelijke garantie niet meer gegeven kan worden bij een Kaub-stand van 81 centimeter. De huidige stand van 115 zit daar dus nog ver boven.