Uwe Wedig: ‘176 miljoen voor Imperial? Dat getal wil ik niet ontkennen’

interview

Binnenvaartbedrijf Imperial Shipping wordt gekocht door Häfen und Güterverkehr Köln (HGK). Een gewaagde aankoop van het regionaal havenbedrijf, dat een volledige dochter is van de stad Keulen. De koopprijs zou op 176 miljoen euro zijn uitgevallen. ‘Dat bedrag wil ik niet ontkennen’, zegt directeur Uwe Wedig van HKG, die zelf kort aan het roer stond bij Imperial.

Waarom wilt u via de koop van Imperial Shipping zo massaal in de Europese binnenvaart stappen?

Al twee tot drie jaar geleden zijn wij om strategische redenen gaan nadenken hoe wij HGK in de logistiek verder kunnen ontwikkelen. Dat zou organisch kunnen, via coöperatie of door acquisities. Zelf iets opzetten en ontwikkelen is moeilijk. In verschillende markten is het gewoon niet mogelijk om als nieuwe marktpartij voldoende volume aan te trekken. Coöperaties of allianties bieden meer kansen. Dart hebben wij laten zien met de samenwerking met Neuss-Düsseldorfer Häfen in Rheincargo. Wat betreft Imperial Shipping Group hebben wij als havenbedrijf deelgenomen aan het biedingsproces. Dat paste in onze afwegingen over marktgroei via acquisities. Daarbij komt dat wij in een transportmodaliteit en branche investeren, de binnenvaart, die wij als HGK bijzonder goed kennen.

Dat kunt u gerust letterlijk nemen. U hebt er zelfs gewerkt.

Ja, om precies te zijn twee jaar. Belangrijker dan dat is in mijn ogen dat wij ook de mensen in de onderneming kennen en hun expertise. Er is daar ook een diepe klantenrelaties en een goed begrip voor hun belangen. Dat wisten wij en misschien heeft dat wel het verschil gemaakt in het biedingsproces.

Tekst loopt door onder foto.

Hoe lang heeft de koop geduurd?

In december van het vorig jaar zijn wij begonnen. Toen was er de eerste informatie van de door de verkopende partij aangestelde bank.

Hoe groot is de vloot die jullie nu hebben overgenomen?

Het zijn er ver over de driehonderd, maar minder dan vierhonderd. Er zijn ook schepen die zijn gecharterd en waarvan de contracten aflopen, maar ook weer nieuwe schepen die er bij komen.

Hoe ziet de samenstelling van de vloot er uit?

Het gaat hoofdzakelijk om gas- en chemicaliëntankers, maar een deel is droge bulk, onder meer duwboten, maar niet zo veel meer als vroeger. Het concept voor de aanvoer van de hoogovens van Krupp Mannesmann is veranderd. Een aantal schepen is ook naar Zuid-Amerika overgeheveld.

U doelt daarbij op de Paraguay-Engagement. Is dat ook onderdeel van de overname?

Neen. Bij onze deal gaat het uitsluitend om de Europese activiteiten.

Waar ziet u vooral synergie-voordelen met de andere activiteiten van HGK?

Over de structuren gaan wij nog eens rustig nadenken. We hebben wel ideeën, maar die willen wij eerst met de betrokkenen, vooral de klanten, bespreken. Vooral zij moeten van het verknopen van verschillende modaliteiten profiteren. Met Rheincargo wordt onder de paraplu van HGK railgoederenvervoer aangeboden. Daarbij komt nu het aanbod aan gas- en chemie-schepen als echte toevoeging aan het dienstenpakket. Ook tussen Neska en Imperial kunnen operationele verbindingen komen. Dat zijn processen, waarover wij gaan praten als de overname is afgerond.

Waar wordt de Shipping Group organisatorisch ondergebracht?

Net zoals bij Neska en HTAG wordt het een volledig zelfstandige dochteronderneming waarvan wij 100% van de aandelen bezitten.

De overnameprijs zou 176 miljoen euro zijn geweest?

Ik wil dat getal niet ontkennen.

HGK is onderdeel van Stadtwerke Köln. Verwacht u daaruit problemen met de mededingingsautoriteiten?

Dat hebben wij niet gezien. Wij hebben natuurlijk in de aanloop naar gekeken, maar wij hebben in geen enkel segment een dominerende marktpositie. We moeten echter afwachten wat de Europese mededingingsautoriteiten zullen besluiten.

HGK stapt als een publieke onderneming massaal in de Europese binnenvaartmarkt. Is dat juridisch wel mogelijk?

De lokale wetgeving verbiedt ons het ondernemerschap in het Europese buitenland niet, maar uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Keulen, de regionale regering van de stad en de raad van de Rhein-ErftKreises hier een besluit over te nemen. Wij hebben in het voortraject van het biedingsproces ook legaal advies ingewonnen. Er zijn daarom ook voldoende aanwijzingen dat wat wij willen met Imperial juridisch geen onoplosbare problemen oplevert.

Wat is HGK?

Het oude havenbedrijf HGK is uitgegroeid tot een Europese logistieke groep met als onderdelen: Häfen und Transport AG (HTAG), Neska-Groep en Rheincargo (participatie). In railgoederenververvoer is HGK een van grote private aanbieders met een eigen spoornetwerk.

Lees ook:

Uwe Wedig: ‘176 miljoen voor Imperial? Dat getal wil ik niet ontkennen’ | NT

Uwe Wedig: ‘176 miljoen voor Imperial? Dat getal wil ik niet ontkennen’

interview

Binnenvaartbedrijf Imperial Shipping wordt gekocht door Häfen und Güterverkehr Köln (HGK). Een gewaagde aankoop van het regionaal havenbedrijf, dat een volledige dochter is van de stad Keulen. De koopprijs zou op 176 miljoen euro zijn uitgevallen. ‘Dat bedrag wil ik niet ontkennen’, zegt directeur Uwe Wedig van HKG, die zelf kort aan het roer stond bij Imperial.

Waarom wilt u via de koop van Imperial Shipping zo massaal in de Europese binnenvaart stappen?

Al twee tot drie jaar geleden zijn wij om strategische redenen gaan nadenken hoe wij HGK in de logistiek verder kunnen ontwikkelen. Dat zou organisch kunnen, via coöperatie of door acquisities. Zelf iets opzetten en ontwikkelen is moeilijk. In verschillende markten is het gewoon niet mogelijk om als nieuwe marktpartij voldoende volume aan te trekken. Coöperaties of allianties bieden meer kansen. Dart hebben wij laten zien met de samenwerking met Neuss-Düsseldorfer Häfen in Rheincargo. Wat betreft Imperial Shipping Group hebben wij als havenbedrijf deelgenomen aan het biedingsproces. Dat paste in onze afwegingen over marktgroei via acquisities. Daarbij komt dat wij in een transportmodaliteit en branche investeren, de binnenvaart, die wij als HGK bijzonder goed kennen.

Dat kunt u gerust letterlijk nemen. U hebt er zelfs gewerkt.

Ja, om precies te zijn twee jaar. Belangrijker dan dat is in mijn ogen dat wij ook de mensen in de onderneming kennen en hun expertise. Er is daar ook een diepe klantenrelaties en een goed begrip voor hun belangen. Dat wisten wij en misschien heeft dat wel het verschil gemaakt in het biedingsproces.

Tekst loopt door onder foto.

Hoe lang heeft de koop geduurd?

In december van het vorig jaar zijn wij begonnen. Toen was er de eerste informatie van de door de verkopende partij aangestelde bank.

Hoe groot is de vloot die jullie nu hebben overgenomen?

Het zijn er ver over de driehonderd, maar minder dan vierhonderd. Er zijn ook schepen die zijn gecharterd en waarvan de contracten aflopen, maar ook weer nieuwe schepen die er bij komen.

Hoe ziet de samenstelling van de vloot er uit?

Het gaat hoofdzakelijk om gas- en chemicaliëntankers, maar een deel is droge bulk, onder meer duwboten, maar niet zo veel meer als vroeger. Het concept voor de aanvoer van de hoogovens van Krupp Mannesmann is veranderd. Een aantal schepen is ook naar Zuid-Amerika overgeheveld.

U doelt daarbij op de Paraguay-Engagement. Is dat ook onderdeel van de overname?

Neen. Bij onze deal gaat het uitsluitend om de Europese activiteiten.

Waar ziet u vooral synergie-voordelen met de andere activiteiten van HGK?

Over de structuren gaan wij nog eens rustig nadenken. We hebben wel ideeën, maar die willen wij eerst met de betrokkenen, vooral de klanten, bespreken. Vooral zij moeten van het verknopen van verschillende modaliteiten profiteren. Met Rheincargo wordt onder de paraplu van HGK railgoederenvervoer aangeboden. Daarbij komt nu het aanbod aan gas- en chemie-schepen als echte toevoeging aan het dienstenpakket. Ook tussen Neska en Imperial kunnen operationele verbindingen komen. Dat zijn processen, waarover wij gaan praten als de overname is afgerond.

Waar wordt de Shipping Group organisatorisch ondergebracht?

Net zoals bij Neska en HTAG wordt het een volledig zelfstandige dochteronderneming waarvan wij 100% van de aandelen bezitten.

De overnameprijs zou 176 miljoen euro zijn geweest?

Ik wil dat getal niet ontkennen.

HGK is onderdeel van Stadtwerke Köln. Verwacht u daaruit problemen met de mededingingsautoriteiten?

Dat hebben wij niet gezien. Wij hebben natuurlijk in de aanloop naar gekeken, maar wij hebben in geen enkel segment een dominerende marktpositie. We moeten echter afwachten wat de Europese mededingingsautoriteiten zullen besluiten.

HGK stapt als een publieke onderneming massaal in de Europese binnenvaartmarkt. Is dat juridisch wel mogelijk?

De lokale wetgeving verbiedt ons het ondernemerschap in het Europese buitenland niet, maar uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Keulen, de regionale regering van de stad en de raad van de Rhein-ErftKreises hier een besluit over te nemen. Wij hebben in het voortraject van het biedingsproces ook legaal advies ingewonnen. Er zijn daarom ook voldoende aanwijzingen dat wat wij willen met Imperial juridisch geen onoplosbare problemen oplevert.

Wat is HGK?

Het oude havenbedrijf HGK is uitgegroeid tot een Europese logistieke groep met als onderdelen: Häfen und Transport AG (HTAG), Neska-Groep en Rheincargo (participatie). In railgoederenververvoer is HGK een van grote private aanbieders met een eigen spoornetwerk.

Lees ook: