De binnenvaartondernemers merkten de afgelopen maanden de gevolgen van de coronacrisis. ‘Het is – en blijft mogelijk – een zware tijd waarin als gevolg van een krimpende economie de vervoersmarkt krimpt met een hevige concurrentiestrijd tot gevolg. In die onzekere markt ontstaan twee keuzes, tegenover elkaar staan of juist de samenwerking zoeken’, licht de coöperatie toe bij de bekendmaking van de overname.

Vergroten vervoerszekerheid

Zelf spreken de partijen over ‘samengaan, waarbij Aqua Navis op termijn op zal gaan in NPRC’. NPRC-directeur Femke Brenninkmeijer: ‘Natuurlijk waren de eerste gesprekken tussen NPRC en Aqua Navis al ver voor de uitbraak van COVID-19 gevoerd. Die gesprekken gingen vooral over hoe we als organisaties de krachten kunnen bundelen om gezinsbedrijven in de binnenvaart slagkracht te geven op thema’s als digitalisering en duurzaamheid.’

‘We zijn dan ook tijdens de lockdown niet gaan afwachten, want dan verlies je positie. In deze tijd moet je juist na blijven denken hoe je slimmer kunt samenwerken, hoe je samen nog meer vervoerszekerheid kunt realiseren voor je klanten, hoe je samen nog stabieler werk in een zo groot mogelijk vaargebied kunt creëren voor de leden.’

Strategische zet

Henk Schipper, directeur van het Dordtse Aqua Navis, en zijn team worden onderdeel van de samenwerking. ‘Het samengaan van deze twee bedrijven is de beste strategische zet, op korte en lange termijn. We zijn opvallend complementair aan elkaar, de ladingpakketten sluiten goed op elkaar aan en dat creëert synergie voor zowel de binnenvaartondernemer als de klant.’

Een extra element aan het samengaan zit in de rol van de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV). Dit ongeveer 80 leden tellende samenwerkingsverband is ook wel bekend als ‘de spitsencoöperatie’, naar hun specialisme in vervoer met kleine schepen (spitsen en Canal du Nordschepen) in Frankrijk.

ELV

ELV is niet direct bij de deal betrokken, maar bevrachter Aqua Navis is wel verantwoordelijk voor de bevrachting, planning, de commerciële contacten en administratie van de transporten van de ELV. Een nauwere samenwerking tussen de twee coöperaties NPRC en ELV ligt dus wel voor de hand, kondigt NPRC aan.

De NPRC is een coöperatie met 120 leden die jaarlijks met haar vloot 12 miljoen ton droge lading vervoert over de Europese vaarwegen. Daarmee is de NPRC de grootste Nederlandse aanbieder van vervoer over water, met een omzet van 90 miljoen. De coöperatie werkt voor een groot aantal verladers in diverse branches en heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg. NPRC heeft 41 medewerkers in dienst.

Omzet

Aqua Navis verzorgt binnenvaart transport (circa 700.000 ton lading) op voornamelijk Nederlandse, Belgische en Franse wateren met particuliere schepen. De omzet van het Dordtse bevrachtingskantoor bedraagt circa 5 miljoen euro. Daarnaast verzorgt Aqua Navis de bevrachting en administratieve afhandeling voor de ELV (Europese Logistiek Vervoerderscoöperatie).

De bevrachter wordt na de overname een 100% dochter van NPRC. Alle medewerkers blijven in dienst bij Aqua Navis BV en bestaande contracten zullen onder deze handelsnaam uitgevoerd blijven worden. Een overnamebedrag niet bekendgemaakt.