Meldplicht gevaarlijke stoffen ingevoerd op Vlaamse waterwegen

ADN

Schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op Vlaamse waterwegen zijn vanaf 1 maart verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden. De zogeheten ADN-meldplicht moet zorgen voor meer veiligheid op de waterwegen.

Invoering ADN-meldplicht voor de binnenvaart op 1 maart 2021 Vlaamse waterwegen

Het ADN is de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. De Vlaamse Regering heeft hiervoor haar definitieve goedkeuring gegeven. Dat meldt De Vlaamse Waterweg, een agentschap van de Vlaamse overheid die de waterwegen in Vlaanderen in beheer heeft.

Omwille van de snelle invoering is er een tolerantietermijn van zes maanden om iedere binnenvaartondernemer de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving door meldsoftware aan boord te halen als hij dit nog niet heeft. Van 1 maart tot en met 31 augustus zal de digitale meldplicht dan ook nog niet gehandhaafd worden, aldus het agentschap.

Veilig

Volgens het agentschap is de digitale meldplicht belangrijk voor de veiligheid. ‘De informatie en de gegevens over de aard en hoeveelheid, oorsprong en bestemming van de gevaarlijke goederen en de te volgen route zijn immers belangrijk bij eventuele calamiteiten op en naast de waterweg.’ Als die informatie beschikbaar is, kunnen hulpdiensten de info opvragen.

De waterwegbeheerder kan ook maatregelen nemen om het transport van gevaarlijke goederen zo veilig mogelijk te laten verlopen, in het bijzonder als het transport kunstwerken zoals aquaducten en stuwdammen passeert en bij het laden en lossen van gevaarlijke goederen.

Melding

Door gebruik te maken van meldsoftware zal bij opgave van een route naar of door Vlaanderen de melding automatisch door de meldsoftware aan de vaarwegautoriteit overgemaakt worden.

De ambitie van de Vlaamse overheid gaat volgens de waterwegbeheerder verder dan enkel de verplichting voor gevaarlijke goederen. De Vlaamse overheid wil de digitale meldplicht op termijn invoeren voor alle schepen die in Vlaanderen varen. De verplichting voor schepen met gevaarlijke goederen is hierin een eerste stap.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Meldplicht gevaarlijke stoffen ingevoerd op Vlaamse waterwegen | NT

Meldplicht gevaarlijke stoffen ingevoerd op Vlaamse waterwegen

ADN

Schippers die gevaarlijke goederen vervoeren op Vlaamse waterwegen zijn vanaf 1 maart verplicht om hun reis- en ladinggegevens digitaal te melden. De zogeheten ADN-meldplicht moet zorgen voor meer veiligheid op de waterwegen.

Invoering ADN-meldplicht voor de binnenvaart op 1 maart 2021 Vlaamse waterwegen

Het ADN is de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. De Vlaamse Regering heeft hiervoor haar definitieve goedkeuring gegeven. Dat meldt De Vlaamse Waterweg, een agentschap van de Vlaamse overheid die de waterwegen in Vlaanderen in beheer heeft.

Omwille van de snelle invoering is er een tolerantietermijn van zes maanden om iedere binnenvaartondernemer de kans te geven zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving door meldsoftware aan boord te halen als hij dit nog niet heeft. Van 1 maart tot en met 31 augustus zal de digitale meldplicht dan ook nog niet gehandhaafd worden, aldus het agentschap.

Veilig

Volgens het agentschap is de digitale meldplicht belangrijk voor de veiligheid. ‘De informatie en de gegevens over de aard en hoeveelheid, oorsprong en bestemming van de gevaarlijke goederen en de te volgen route zijn immers belangrijk bij eventuele calamiteiten op en naast de waterweg.’ Als die informatie beschikbaar is, kunnen hulpdiensten de info opvragen.

De waterwegbeheerder kan ook maatregelen nemen om het transport van gevaarlijke goederen zo veilig mogelijk te laten verlopen, in het bijzonder als het transport kunstwerken zoals aquaducten en stuwdammen passeert en bij het laden en lossen van gevaarlijke goederen.

Melding

Door gebruik te maken van meldsoftware zal bij opgave van een route naar of door Vlaanderen de melding automatisch door de meldsoftware aan de vaarwegautoriteit overgemaakt worden.

De ambitie van de Vlaamse overheid gaat volgens de waterwegbeheerder verder dan enkel de verplichting voor gevaarlijke goederen. De Vlaamse overheid wil de digitale meldplicht op termijn invoeren voor alle schepen die in Vlaanderen varen. De verplichting voor schepen met gevaarlijke goederen is hierin een eerste stap.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement