De stroming in de rivieren is door het hoge water erg sterk. Daarnaast is de begrenzing van de vaargeul vaak niet meer te zien. Rijkswaterstaat heeft voor de veiligheid zelfs boeien langs recreatievaarguelen weggehaald. Bovendien drijft er veel hout en rommel in het water dat in een scheepsschroef kan terechtkomen. Pleziervaart is nu gevaarlijk, aldus de dienst.

Recreatieschippers die in havens langs de rivieren hebben afgemeerd moeten de waterstand ook goed in de gaten houden. Op sommige plekken kan het water snel stijgen. Een schip kan daardoor losslaan of klem komen te zitten onder een steiger.

Hoogste punt

De waterstand in de Maas in Zuid-Limburg is inmiddels over het hoogste punt heen. Vrijdagmorgen vroeg bereikte de regenrivier een stand van ruim 3300 kubieke meter per seconde, een recordhoogte waarvoor Rijkswaterstaat donderdag al waarschuwde. Nu zakt de afvoer bij het dorp Sint Pieter (gemeente Maastricht) snel naar een niveau onder de 2000 kubieke meter per seconde op zondag, verwacht Rijkswaterstaat.

Er wordt niet veel regen meer verwacht in het stroomgebied van de Maas. Wel moet de rivier nog een grote hoeveelheid regenwater uit België en Frankrijk afvoeren. De hoogwatergolf verplaatst zich nu naar het noorden van de provincie.

Venlo

Zaterdagavond bereikt het hoge water de omgeving van Venlo, zondagmorgen passeert het hoge water in de Maas de grens tussen Limburg en Gelderland en later zondag stroomt de hoogwaterpiek langs Den Bosch. Onderweg vloeit rivierwater weg in waterbergingsgebieden, maar die staan door de hevige regen ook grotendeels vol. De Maas treedt op veel plekken buiten de oevers, maar door de regen staat het grondwater hoog en kan het rivierwater niet wegzakken.

Sinds het hoge water in 1993 en 1995 zijn veel maatregelen genomen over overstromingen van de Maas te beteugelen. De huidige hoogwatergolf geldt volgens Rijkswaterstaat en de waterbeheerders als een ‘lakmoesproef’ voor de nieuwe dijken en kades. Die worden voortdurend geïnspecteerd en zonodig direct verstevigd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement