Ook in 2020 zijn weer hogere concentraties van tientallen stoffen in de Rijn aangetroffen dan de streefwaarden uit het European River Memorandum. Het gaat om industriële verontreinigingen, resten van geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten.

‘Deze stoffen komen via lozingen in de Rijn terecht en zouden tot een minimum moeten worden teruggebracht: wat niet in de rivier komt hoeft er ook niet uitgehaald te worden’, vindt de vereniging in het jaarrapport over 2020, waarin de waterkwaliteit in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied wordt beschreven.

PFOS en PFOA

Stoffen die al langer aan banden zijn gelegd, zoals PFOS en PFOA, worden nog jarenlang teruggevonden in het milieu omdat ze persistent zijn. Deze zogeheten ‘forever chemicals’ horen niet thuis in het milieu en de bronnen voor drinkwater. Het verbeteren van de waterkwaliteit vraagt daarom ook de komende jaren nog om stevige inspanningen.

RIWA-Rijn pleit voor een Europees totaalverbod van PFAS, omdat ze slecht afbreken en daardoor lang in het milieu aanwezig blijven. Deze stoffen zorgen ervoor dat de waterkwaliteit van de bronnen voor drinkwater onder druk staan. ‘De industriële lozingen van moeilijk verwijderbare stoffen – vooral stroomopwaarts langs de Rijn – moet afnemen door strengere lozingseisen’, aldus de RIWA-Rijn.

Ook zijn er vergevorderde plannen om grootschalig lithium te winnen uit geothermisch bronwater in het gebied tussen Bazel en Karlsruhe. ‘Dit roept de vraag op wat de mogelijke impact is op de waterkwaliteit van de Rijn’, waarschuwt de vereniging.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement