Brandstofleveranciers stellen Staat aansprakelijk voor bunkertoerisme

duurzaamheidseisen

De Nederlandse brandstofleveranciers in de binnenvaart stellen de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schade die ze verwachten te lijden als gevolg van de invoering van nieuwe duurzaamheidseisen.

Dat heeft NOVE laten weten in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Volgens deze branchevereniging dreigt het prijsverschil met Duitse en Belgische leveranciers met 125 euro per duizend liter op te lopen door de rigide manier waarop Nederland de nieuwe Europese eisen per 1 januari wil invoeren. België en Duitsland zouden daar flexibeler mee omgaan.

Bunkertoerisme

De Nederlandse bunkeraars leveren jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen kuub diesel aan de binnenvaart, waarmee de totale meerprijs op zo’n 150 miljoen euro zou uitkomen. Volgens NOVE-directeur Erik de Vries leidt dit onherroepelijk tot grootschalig ‘bunkertoerisme’. Hij stelt dat uit onderzoek van Panteia en TNO blijkt dat 70 tot 80% van de schippers en rederijen dan in de buurlanden gaan bunkeren.

Volgens hem ondervinden de leden nu al de gevolgen van de ophanden zijnde veranderingen. ‘Klanten zijn huiverig om nu contracten met Nederlandse leveranciers voor het komende jaar af te sluiten en oriënteren zich al in het buitenland’, zegt hij. De branchevereniging onderzoekt de mogelijkheden om de voorgenomen invoering per 1 januari van het zogenoemde Besluit Energie en Vervoer (BEV) langs juridische weg tegen te houden.

Dit BEV is de Nederlandse vertaling van de Europese Fuel Quality Directive (FQD) uit 2009. Op grond daarvan moet de binnenvaart haar CO2-uitstoot volgend jaar met minimaal 6% reduceren. Dat kan onder meer door biodiesel bij te mengen, maar dat leidt volgens NOVE tot een forse kostenstijging en daarmee tot bunkertoerisme.

Wegvervoer

Volgens de branchevereniging is de zaak eenvoudig op te lossen door de binnenvaart in het BEV toe te voegen aan het wegvervoer. Die sector moet volgens De Vries aan strengere eisen voldoen en zou daarmee voor de FQD een ‘overprestatie’ leveren. Door de twee sectoren samen te voegen, zou de binnenvaart ‘automatisch’ aan de Europese regelgeving voldoen. Volgens De Vries is dit op grond van de FQD toegestaan.

In de brief aan IenW zegt NOVE dat zo tijd gekocht wordt om afspraken te maken met alle partijen over ‘een breed gedragen brandstofkwaliteit voor de binnenvaart, waarin alle ruimte is voor fysieke bijmenging en waarbij het gelijke speelveld geborgd is’. Daarmee zou ook de ‘afbraak’ van de bunkerinfrastructuur worden voorkomen. ‘Juist die hebben we hard nodig om invulling te geven aan de Green Deal klimaatambities van de binnenvaart en de Europese Unie’, aldus de branchevereniging.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Brandstofleveranciers stellen Staat aansprakelijk voor bunkertoerisme | NT

Brandstofleveranciers stellen Staat aansprakelijk voor bunkertoerisme

duurzaamheidseisen

De Nederlandse brandstofleveranciers in de binnenvaart stellen de Nederlandse Staat aansprakelijk voor de schade die ze verwachten te lijden als gevolg van de invoering van nieuwe duurzaamheidseisen.

Dat heeft NOVE laten weten in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Volgens deze branchevereniging dreigt het prijsverschil met Duitse en Belgische leveranciers met 125 euro per duizend liter op te lopen door de rigide manier waarop Nederland de nieuwe Europese eisen per 1 januari wil invoeren. België en Duitsland zouden daar flexibeler mee omgaan.

Bunkertoerisme

De Nederlandse bunkeraars leveren jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen kuub diesel aan de binnenvaart, waarmee de totale meerprijs op zo’n 150 miljoen euro zou uitkomen. Volgens NOVE-directeur Erik de Vries leidt dit onherroepelijk tot grootschalig ‘bunkertoerisme’. Hij stelt dat uit onderzoek van Panteia en TNO blijkt dat 70 tot 80% van de schippers en rederijen dan in de buurlanden gaan bunkeren.

Volgens hem ondervinden de leden nu al de gevolgen van de ophanden zijnde veranderingen. ‘Klanten zijn huiverig om nu contracten met Nederlandse leveranciers voor het komende jaar af te sluiten en oriënteren zich al in het buitenland’, zegt hij. De branchevereniging onderzoekt de mogelijkheden om de voorgenomen invoering per 1 januari van het zogenoemde Besluit Energie en Vervoer (BEV) langs juridische weg tegen te houden.

Dit BEV is de Nederlandse vertaling van de Europese Fuel Quality Directive (FQD) uit 2009. Op grond daarvan moet de binnenvaart haar CO2-uitstoot volgend jaar met minimaal 6% reduceren. Dat kan onder meer door biodiesel bij te mengen, maar dat leidt volgens NOVE tot een forse kostenstijging en daarmee tot bunkertoerisme.

Wegvervoer

Volgens de branchevereniging is de zaak eenvoudig op te lossen door de binnenvaart in het BEV toe te voegen aan het wegvervoer. Die sector moet volgens De Vries aan strengere eisen voldoen en zou daarmee voor de FQD een ‘overprestatie’ leveren. Door de twee sectoren samen te voegen, zou de binnenvaart ‘automatisch’ aan de Europese regelgeving voldoen. Volgens De Vries is dit op grond van de FQD toegestaan.

In de brief aan IenW zegt NOVE dat zo tijd gekocht wordt om afspraken te maken met alle partijen over ‘een breed gedragen brandstofkwaliteit voor de binnenvaart, waarin alle ruimte is voor fysieke bijmenging en waarbij het gelijke speelveld geborgd is’. Daarmee zou ook de ‘afbraak’ van de bunkerinfrastructuur worden voorkomen. ‘Juist die hebben we hard nodig om invulling te geven aan de Green Deal klimaatambities van de binnenvaart en de Europese Unie’, aldus de branchevereniging.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement