Visser reageert op Kamervragen gesteld door Kamerlid Kauthar Bouchallikh van GroenLinks. Vorig jaar februari is het kabinet al akkoord gegaan met een landelijk verbod op varend ontgassen. Nu is dan ook bekend wanneer het verbod ingaat, mits de andere landen akkoord gaan.

Volgens haar zijn alle landen het inhoudelijk eens over het feit dat er een ontgasverbod dient te komen. ‘Volgens de laatste stand van zaken verwacht Zwitserland eind 2023 de ratificatie te hebben voltooid. Dat land heeft aangegeven dat het complex is, omdat Zwitserland de ratificatie van dit verdrag koppelt aan de ratificatie van een ander scheepvaartverdrag. Frankrijk verwacht medio 2022 de verdragswijziging te ratificeren.’

Onze zuiderburen zijn het verst gevorderd. ‘In België hoeft enkel het Waalse gewest de verdragswijziging nog te ratificeren. België verwacht begin 2022 te ratificeren.’

Motorbrandstoffen

Het verbod op varend ontgassen gaat volgens haar zes maanden na ratificatie door de laatste verdragsstaat in. Het wordt in drie fasen ingevoerd en zal telkens op meer stoffen van toepassing zijn. ‘De eerste fase zou dan na verwachting medio 2024 ingaan. Deze fase betreft de meest vervoerde stoffen zoals motorbrandstoffen, waardoor een groot deel van de ontgassingen direct zal zijn verboden.’

Visser schrijft dat de tweede fase een verbod bevat op het ontgassen van ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10% benzeen en gaat twee jaar na de eerste fase in. ‘De derde en laatste fase, onder andere aceton, ethanol en methanol, zou dan naar verwachting in 2027 of 2028 moeten ingaan.’

De demissionair minister zegt dat ‘de buurlanden geregeld worden verzocht om vaart te maken met de ratificatie van het verdrag.’ Ondertussen werkt het Rijk samen met de provincies, brancheorganisaties uit de petrochemie, de binnenvaart en de havens aan de voorbereidingen van de invoering van het varend ontgassen door onder andere ontgassingsinstallaties te laten testen en onderzoek te doen naar de benodigde vergunningen.

Ze schrijft daarnaast dat het varend ontgassen momenteel nog wordt gereguleerd in het ADN, het verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. Die regelgeving bepaalt dat schepen niet mogen ontgassen in dichtbevolkte gebieden, in de buurt van bruggen, sluizen en hun voorhavens. ‘Op deze regelgeving wordt door de ILT gehandhaafd door het uitvoeren van controleacties waarin schepen die toch in dichtbevolkte gebieden ontgassen worden aangepakt.’

Ontgassingsinstallaties

Bouchallikh vraagt zich af of er intussen voldoende ontgassingsinstallaties zijn in Nederland om de behoefte van ontgassen te vervullen zodra het verbod ingaat. Visser zegt dat het uiteindelijk aan de sector is om te bepalen of er voldoende ontgassingsinstallaties zijn. ‘Momenteel worden er proeven uitgevoerd met mobiele ontgassingsinstallaties. Het ministerie heeft hiervoor destijds budget beschikbaar gesteld.’

Volgens Visser zijn er op dit moment vijf installaties getest, ‘verspreid over de door de sector gewenste locaties zoals Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. De installaties zijn getest met een aantal stoffen die straks onder het verbod vallen, zoals nafta en ethanol. Deze installaties kunnen op dit moment worden vergund om te ontgassen voor deze stoffen als daarvoor een aanvraag wordt ingediend.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement