De beleidsvisie is bedoeld om overheden te helpen bij de inrichting van hun infrastructuur. Het idee is afgekeken van Schuttevaer Noord-Holland. In de visie werden per vaarroute gedetailleerde aanbevelingen gedaan.

Het verbaast niet dat Schuttevaer een hartstochtelijk pleidooi houdt voor meer vervoer over water. De binnenvaart kan een hoofdrol spelen in de klimaatpolitiek en de overvolle wegen in de provincie met gemak ontlasten. Duidelijk is echter dat opschaling naar vaarroutes voor standaard 110-meterschepen (vaarwegklasse Va) in de drukke Randstad onmogelijk is. De belangrijkste routes in Zuid-Holland worden gevormd door klasse III-vaarwegen voor schepen tot 80 meter (circa 1000 ton). Er zijn bovendien in het gebied enorm veel bruggen en die vormen in principe allemaal een obstakel voor vlotte doorstroming van het goederenvervoer. Opmerkelijk is wel, dat slechts een paar kunstwerken alle vooruitgang nu lijken tegen te houden.

Grootste pijnpunt is de Hogebrug over de Delfshavense Schie. Dit is een klapbrug uit 1662 met een doorvaartbreedte van slechts 7,94 meter. Die moet in de visie van Schuttevaer naar een breedte van minstens 10,50 meter. Maar dat gaat niet zomaar, want de brug is een beschermd monument. Schuttevaer stelt voor om de brug in zijn geheel te verplaatsen zodat hij wel behouden blijft maar de vooruitgang niet langer tegenhoudt. Want zonder de Hogebrug is de vaarweg naar Delft en Den Haag feitelijk zelfs op te waarderen naar vaarwegklasse IV (85 meter, 1250 ton).

Aquaducten

In dezelfde vaarroute vormt ook de Giessenbrug van de snelweg A20 in Rotterdam een obstakel. Die wordt al vier jaar niet geopend voor de scheepvaart vanwege een storing. Meer dan schandalig, vindt Schuttevaer. De beroepsvaart moet nu zwaar ballasten om de brug te passeren. Eind vorig jaar werd bekend dat Rijkswaterstaat de brug na 2026 wil vervangen door een vaste brug met een doorvaarthoogte van 6,60 meter. Een verkeerde keuze in de visie van Schuttevaer. Er moet een zo hoog mogelijke beweegbare brug komen. Bovendien voldoet de hoogte van 6,60 meter wel aan de eisen voor een klasse III-vaarweg, maar zonder de Hogebrug gaat het om een klasse IV-vaarweg en moet de minimale doorvaart­hoogte al 7,50 meter zijn.

Ook de plannen voor een nieuwe Steekterbrug, van de drukke provinciale weg N207 in Alphen aan den Rijn, vormen een gevaar voor de ontwikkeling van binnenvaartvervoer. Hier dreigt eveneens de bouw van een vaste brug. En in dit geval slechts met een doorvaarthoogte van 5,40 meter. Dat zou een onomkeerbare fout zijn in de ogen van Schuttevaer en de positie van de scheepvaart dramatisch verslechteren.

Schuttevaer geeft in zijn visie in alle gevallen de voorkeur aan aquaducten boven bruggen. Bij nieuwbouw moet dat zeker worden overwogen. De bouwkosten van een aquaduct zijn aanzienlijk hoger, maar wanneer alle ‘lifecycle’-kosten worden meegeteld, inclusief de kosten van oponthoud van wegverkeer en schepen voor een brug, dan is een aquaduct een economisch aantrekkelijk alternatief, stelt Schuttevaer.

Een eerste succesje lijkt de vereniging met deze lobby al te hebben geboekt. Om een einde te maken aan de eeuwige opstoppingen bij de oude hefbrug over de Gouwe in Boskoop, wordt inmiddels serieus gerekend aan een aquaduct. Maar dat wil nog niet zeggen dat die er komt, waarschuwde topambtenaar Rob Weeda van Dienst Beheer Infrastructuur op de jaarvergadering.

Geoptimaliseerd scheepstype

Schuttevaer stelt vast dat havenactiviteiten steeds vaker plaatsmaken voor woningbouw. De schippersvereniging begrijpt dat veel mensen aan het water willen wonen, maar vindt dat dit niet ten koste moet gaan van overslaglocaties. Het aantal Regionale Overslag Centra moet juist flink worden uitgebreid. Ook dient de binnenvaart zelf in actie te komen, vindt de vereniging. De sector moet investeren in de ontwikkeling van een voor het Zuid-Hollandse vaargebied geoptimaliseerd scheepstype.

Afdelingsvoorzitter Henk van Laar van Schuttevaer Rijnstreek schat dat het wegwerken van de grootste hindernissen voor 2030 haalbaar en betaalbaar is voor de provincie. Hij overhandigde de beleidsvisie ‘Groener door het Groene Hart’ tijdens de vergadering aan gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD), die de vaarwegen in haar portefeuille heeft. Zij nam het document enthousiast in ontvangst en wees erop dat de infrastructuur ‘een ingewikkelde puzzel’ is. Ook zij ziet het aantal bedrijventerreinen met een waterverbinding teruglopen. ‘Ik snap uw zorgen. Wij komen met een formele reactie. Onze relatie is alvast goed.’

Gedeputeerde Jeannette Baljeu
Gedeputeerde Jeannette Baljeu heeft zojuist de zaal toegesproken. Ze is blij met de beleidsvisie van Schuttevaer en belooft afdelingsvoorzitter Henk van Laar (rechts) dat de provincie er ook nog formeel op zal reageren.
Gammele Haringvlietbrug per 1 april vaker open

De Haringvlietbrug gaat sinds 1 april vaker open. Doordeweeks gaat de brug twee keer per dag open en in het weekend drie keer. Sinds november vorig jaar werd de brug slechts twee keer per week bediend. Volgend jaar wordt de brugklep, die problemen geeft, vervangen. Dan zal de brug enige tijd volledig gestremd zijn.

Hoe zat het ook alweer met de Haringvlietbrug? Het rijdek van de turquoise brug bestaat uit 210 aluminium platen die zijn vastgemaakt met 700 klemmen. Die blijken echter niet meer bestand tegen het drukke verkeer en trillen na verloop van tijd los. Om het risico te beperken, werd de snelheid op de brug teruggebracht naar 50 kilometer per uur. Ook werd de bediening beperkt. Eerst tot eens per week, later twee keer in de week. Sinds 1 april wordt de brug dus weer veel vaker bediend.

In april en mei gaat Rijkswaterstaat de laatste oude klemmen van de brug vervangen. Dit gebeurt ’s nachts. Dat de boosdoeners worden vervangen, betekent echter niet dat daarna alle maatregelen worden teruggedraaid. Vanaf 1 januari 2023 wordt begonnen met de voorbereiding voor vervanging van de brugklep, en wordt deze niet meer geopend. De vervanging staat gepland in de zomer van 2023, waarmee de stremming zeker maanden zal duren.

Dit artikel verscheen eerder in Schuttevaer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement