RH2INE, een initiatief van de provincie Zuid-Holland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is een netwerk van publiek private partijen die met elkaar werken aan een emissie-vrije vaarroute van de Rotterdamse haven naar het Duitse Ruhrgebied. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verscheidene andere partijen uit de transportsector nemen deel aan RH2INE, met als doel om samen waterstof in de binnenvaartsector te stimuleren.

Duitse achterland

Vanuit de Rotterdamse haven varen veel schepen naar het Duitse achterland. Ook het Amsterdam-Rijnkanaal mag er wezen: het is het drukst bevaren kanaal van Europa, en doorsnijdt tevens druk bebouwde gebieden. ‘Willen we de binnenvaart helpen om te verschonen en te verduurzamen, dan zullen we moeten samenwerken’, aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde bij de provincie Utrecht.

‘Binnen het RH2INE netwerk onderzoeken en werken partijen aan concrete projecten om de transitie naar waterstof te stimuleren en wat hier in de binnenvaart specifiek voor nodig is. Denk aan overheden maar ook havenautoriteiten en industriële aanbieders van waterstof.’

Investeringen

‘In de binnenvaart hebben de schepen een lange levensduur. Dat betekent dat investeringen in verduurzaming door de schippers op korte en middellange termijn niet snel zijn terug te verdienen’, weet Schaddelee. ‘Standaardisatie van technieken, en de bijbehorende schaalvoordelen die de kostprijs van technieken verlagen, zijn daarmee des te belangrijker voor vergroening van de sector. Alleen door samenwerking kunnen we straks voldoen aan het klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en het stikstofdossier.’

De provincie Utrecht werkt eveneens aan een provinciaal netwerk van ‘clean energy hubs’ op de weg en over water met transport op waterstof en elektriciteit. De provincie heeft als doel om voor eind 2025 de mobiliteit te hebben verduurzaamd. Honderden voer- en vaartuigen moeten daarvoor op groene waterstof draaien. Ze heeft onder andere het Convenant Waterstof in het leven geroepen, dat het gebruik van waterstof stimuleert. Doel voor 2025 is  5-10 waterstoftankstations,  300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof, 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof, 1-2 vaartuigen op waterstof en 2-5 (touring)bussen op waterstof.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement