Binnen het netwerk RH2INE werken bedrijven en overheden in Nederland en Noordrein-Westfalen intensief samen aan de standaardisatie (het systeem, veiligheid en techniek), die benodigd is om waterstoftoepassing in de binnenvaart van de grond te krijgen.

Baljeu: ‘Dit is ongelooflijk belangrijk voor de verdere ontwikkeling en toepassing van waterstof. Om onze klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moeten we stevig doorpakken: de technologie is beschikbaar en de kans op succes wordt groter door onze activiteiten te versnellen en samenwerking te zoeken. Daar is ook de overheid bij nodig, bijvoorbeeld voor stimulerende wetgeving, geflankeerd door subsidieregelingen. Maar het is daarnaast zaak om te werken aan concrete business cases om te zorgen dat de technologie ook landt bij de bedrijven. Door de toetreding van de belangrijke haven van Antwerpen-Brugge vergroten we het speelveld en hebben we meer slagkracht, waardoor veranderingen sneller zullen gaan.’

Energievoorzieningszekerheid

De crisis in Oekraïne legt bloot dat de energievoorzieningszekerheid voor Noordwest-Europa urgent om nieuwe oplossingen vraagt. De noodzaak om de energieafhankelijkheid van Rusland af te bouwen noopt tot een versnelde decarbonisatie van de energiebehoeftes op langere termijn, en het openen van nieuwe toevoerkanalen op de korte.

Vandermeiren: ‘West-Europese havens spelen een cruciale rol in de energietransitie. Port of Antwerp-Bruges is één van de grootste bunkerhavens ter wereld en daarom willen we ook een Multi Fuel Port worden, waar naast conventionele, ook meer duurzame brandstoffen gebunkerd worden. Maar de energietransitie kan niet dooréén enkele haven gerealiseerd worden. Onderlinge samenwerking versterkt de kans op een succesvolle transformatie. Het RH2INE netwerk is hierin een belangrijke bindende factor.’

Vervoerscorridor

Het RH2INE-programma richt zich op de gezamenlijke ontwikkeling van een emissievrije, grensoverschrijdende vervoerscorridor van de Noordzee tot de Alpen. Deelnemers aan het programma streven naar gestandaardiseerde, marktklare waterstoftoepassingen voor goederenvervoer over de weg, per spoor en over de rivier.

Het Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrein-Westfalen en wordt onderschreven door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement