Leveranciers van brandstoffen aan de binnenvaart moesten via hun leveringen 6% CO₂-reductie realiseren in de keten door toepassing van biobrandstof. Maar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Milieu wilde wel een gelijk speelveld bij de geplande invoering volgend jaar om bunkertoerisme te vermijden.

Dit blijkt nu onmogelijk. Buurlanden België en Duitsland staan weliswaar niet onwelwillend tegenover invoering van de reductieverplichting. Maar met name de Duitse politiek moet er nog over beslissen en de wet aanpassen.

Uitwijkgedrag

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Harbers dat het is uitgesloten dat dit voor 1 januari 2023 is geregeld. ‘De kans op uitwijkgedrag van Nederlandse binnenvaartschepen om in het buitenland te bunkeren (bunkertoerisme) blijft hierdoor te groot. Bunkertoerisme draagt ook niet bij aan de klimaatdoelstellingen.’

In de binnenvaart ontstond grote ophef over bijmenging van biobrandstof in fossiele gasolie. De Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) deed onderzoek naar de effecten, maar dat liet vragen onbeantwoord. De binnenvaartsector maakte zich zorgen over de risico’s van verschillende soorten biobrandstoffen voor de motoren.

Ook de brandstofleveranciers, motorfabrikanten en verzekeraars waren er niet gerust op. Er volgden gesprekken met het ministerie waaruit naar voren kwam dat vrijwel alle partijen kansen zien in de toepassing van biobrandstoffen, mits die gegarandeerd veilig zijn om toe te passen in de binnenvaart.

Het ministerie is er inmiddels van overtuigd dat dit mogelijk is. Voor eind dit jaar wil het ministerie afspraken hebben uitgewerkt over welke soorten biobrandstof kunnen worden gebruikt.

RED III

Met de bijmengverplichting had het kabinet een eerste stap willen zetten naar CO2-reductie in de binnenvaart. De invoering zou jaarlijks 3,5 PJ (0,26 Megaton) CO2 reduceren. Deze stap wordt nu niet nationaal gezet.

Harbers ziet nu kansen voor het verplicht bijmengen van biobrandstof via de implementatie van de Europese richtlijn Hernieuwbare Energie (RED III) per 1 januari 2025. Via RED III wil de minister direct naar een reductie van 5 PJ.

‘RED III biedt kansen om afspraken te maken met andere landen en zo een gelijktijdige en vergelijkbare implementatie te realiseren. De inzet is om alle transportmodaliteiten te laten bijdragen aan de energietransitie door toepassing van hernieuwbare brandstoffen. Na de zomer wil ik het overlegtraject over de implementatie van de RED III met België en Duitsland starten’, aldus Harbers.

Dit artikel verscheen eerder in Schuttevaer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement