Het waterpeil bij Kaub, een smal en ondiep punt ten westen van Frankfurt, is momenteel 34 centimeter. Volgens de gegevens van de Duitse regering zal het peil oplopen tot 148 centimeter. Bij die diepte loont het voor de meeste, zo niet alle, binnenvaartschepen om met behoorlijke lading van de vaarweg gebruik te maken.

De waterstanden die langs de rivier worden gemeten, zijn overigens gestandaardiseerde waarden. Deze zijn niet hetzelfde als de werkelijke diepte van het water. Bij een waterpeil van 40 centimeter of minder is het voor veel binnenschepen niet rendabel om dat deel van de waterweg te bevaren.