De Onderzoeksraad is verplicht om ernstige ongelukken in de zeevaart te onderzoeken. Het gaat dan om zowel incidenten met Nederlandse schepen, alsook om voorvallen in Nederlandse territoriale wateren. Voor de binnenvaart geldt die plicht niet. Toch staan (zeer) ernstige ongevallen op binnenwateren nu ook op de radar bij de OVV, dat is te lezen in het voorwoord van de halfjaarlijkse rapportage van ongevallen.

‘Incidenten met gevaarlijke lading, kapseizen of trosbreuken komen bij zowel de zeevaart als de binnenvaart met regelmaat voor. Omdat er ook uit deze voorvallen wel degelijk waardevolle lessen te trekken zijn en zeevaart en binnenvaart van elkaar kunnen leren, gaat de Onderzoeksraad meer aandacht geven aan de binnenvaartsector.’

Voertaal binnenvaart

De raad haalt een aantal incidenten aan waarbij zowel zeeschepen als de binnenvaart betrokken zijn, zoals de aanvaring tussen het riviercruiseschip ‘Viking Idum’ en de chemicaliëntanker ‘Chemical Marketer’ in april 2019. De aanvaring was wellicht te voorkomen geweest als de bemanning van de schepen dezelfde voertaal hadden gehad. Voor de zeevaart is Engels de voertaal, voor de binnenvaart geldt dat er niet één officiële voertaal is en dat meestal de taal wordt gesproken van het land waarin het schip zich bevindt.

Ook bij het kapseizen van het binnenvaartschip ‘Mar-Grethe’ was de zeevaart betrokken. De ‘Mar-Grethe’, geladen met 880 ton aluminium staven, was in de opvaart (stroomopwaarts) op de Nieuwe Waterweg toen het door de sterke golfslag van twee zeeschepen kapseisde. De matroos kwam hierbij om het leven.

De OVV wijst op het verschil in voorwaarden en eisen aan de stabiliteit van zee- en binnenvaartschepen. ‘Een zeeschip moet meer bestand zijn tegen zwaar weer met hoge golven terwijl een binnenvaartschip toegespitst is op varen in smal en ondiep vaarwater.’ De stabiliteit moet een aandachtspunt zijn op de binnenwateren met een open zeeverbinding, zoals de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde.

In de eerste zes maanden van 2022 zijn er in de zeevaart een vijftigtal (zeer) ernstige incidenten geweest, waaronder aanvaringen, strandingen en een lozing. Dat aantal komt overeen met het meerjarig gemiddelde. Vanwege de digitalisering zijn wel steeds meer incidenten te linken aan technische storingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement