Het planningssysteem Nextlogic werd begin dit jaar officieel in gebruik genomen, na meer dan tien jaar ontwikkelen en testen. Sijbrand Pot stelt dat het containervervoer door de binnenvaart in Rotterdam dankij het systeem nu vlotter gaat dan voorheen.

Het officiële startsein voor Nextlogic heeft lang op zich laten wachten. Waar zat de vertraging in?

We hebben een proces veranderd wat al 50 jaar hetzelfde is. Dan is het geen vertraging, maar duurt het gewoon lang om ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste manier kan werken. Er moesten algoritmes ontworpen en gebouwd worden, wat betekent dat de mensen die ermee gaan werken niet meer 100% zelf die planning maken. Het is wennen als je moet vertrouwen op een computer.

Welke rol spelen kosten of het wegvallen van ‘fixed windows’ in de aanlooptijd?

Het heeft er natuurlijk allemaal invloed op. Maar je moet nu eenmaal bepaalde stappen zetten om te komen waar we nu zijn. Het is ook goed dat we de tijd daarvoor genomen hebben.
Of nodig was misschien.

Gaat het beter met de binnenvaart in de Rotterdamse haven?

Binnenvaartschepen gaan sneller door de haven, de rotatiesnelheid gaat omhoog, de kadebezetting gaat omhoog. Het is moeilijk te zeggen of de congestie dankzij Nextlogic minder is, maar we zien we een grote mate van rust in de planning.

Hoe ga je marktpartijen overtuigen om aan te sluiten?

Nu wordt een deel de planning nog op de ouderwetse manier gedaan, dus bij verandering wordt er continu met elkaar gebeld. De capaciteit wordt beter benut als dat eruit is, dat argument blijven we gebruiken. Ook marktpartijen zelf zetten druk op de niet-deelnemers om in ieder geval het gesprek aan te gaan.

Wordt het gebruiken van Nextlogic verplicht?

Verplichting is een beladen term. Maar het is niet ondenkbaar dat we ooit naar één proces toe gaan in de Rotterdamse haven. Wie daarvoor aan de lat staat, zal moeten blijken.

Wanneer er met één systeem wordt gewerkt, betekent dat toch verplicht gebruik van dat ene systeem?

Zo kan je het stellen. Als een terminal 80% van de planning via Nextlogic doet, in hoeverre moet je dan voor die 20% nog een compleet ander proces ernaast hebben? Dan kan het best zijn dat ze stellen dat alle schepen via Nextlogic gepland worden.

Op welke termijn wordt 100% van het containervervoer door Nextlogic gepland?

We voeren gesprekken met de deelnemers en ik verwacht dat we eind dit jaar op de 100% zitten.

Hoe zit het met de kosten voor de deelnemers?

Voor deelnemers die in de pilotfase zijn aangesloten geldt voorlopig een ander tarief, voor alle andere deelnemers geldt 52 cent per container.

Voor wie is de impact van de invoering van Nextlogic het grootst?

De meest onderschatte groep deelnemers in dit proces zijn de schippers geweest, die hadden we meer mee moeten nemen. Zij zijn degene die als laatste een bepaalde verandering merken. Of die vroeg zijn opgestaan om op tijd bij een terminal te zijn en dan opeens zien dat ze zes uur later zitten. Dat is gewoon keihard balen. Dus ik denk dat uiteindelijk voor schippers op dit moment de impact het grootst is.

Wat moet er nog aan optimalisatie gebeuren?

De afhandeling van fixed windows, bijvoorbeeld. Toen het algoritme werd ontwikkeld waren er nauwelijks fixed windows in Rotterdam. Zeker als daarvoor wordt betaald, dan wil je dat het goed gepland wordt. Dat kan nu ook via het systeem. Ook willen we nog meer rust in de planning. Als die schipper bijvoorbeeld naar achter wordt geplaatst, moet dat sneller worden opgelost.

Wordt vletwerk straks ook meegenomen in Nextlogic?

Vletwerk is het verplaatsen van containers binnen de haven van de ene naar de andere terminal. Dat onderdeel zat er zeker in de beginfase van Nextlogic onvoldoende in. Vooral de schippers die vletwerk deden hadden veel te maken met lastminute verschuivingen, waardoor een schip te lang stil lag. Een deel van de oplossing zit in Nextlogic, een ander deel in PortBase. Vletwerk kan straks technisch meedraaien.

Sijbrand Pot is een van de sprekers tijdens Multimodaal op 16 maart in Breda. Klik hier om het programma te bekijken en in te schrijven voor deelname. 

‘Klanten gaan gebruik van Nextlogic eisen van binnenvaartsector’

Neska Container Line is een van de zestien barge operators die deelnemen aan Nextlogic. Marianne van Schouwen doet er de sales en marketing. Ze verwacht dat verladers steeds meer het gebruik van Nextlogic zullen eisen van de sector.

Hoe gaat het werken met Nextlogic in de praktijk?

Erg goed. Wij zien de rotatiesnelheid omhoog gaan. We kunnen vooral op de korte termijn flexibeler plannen en beter anticiperen op vrije plekken bij de terminals. Dat was vroeger bijna onmogelijk. En door die flexibiliteit kunnen onze schepen nu ook de zeehavens aandoen. Ook hebben we meer tijd over voor onze klanten, die merken de verbetering ook. Ik verwacht daarom dat zij het gebruik van Nextlogic steeds meer zullen eisen.

Is er verschil tussen de pilotfase en de livefase?

De kinderziektes zijn er nu veel meer uit. Om het hele project soepeler te laten lopen is het belangrijk dat er steeds meer deelnemers bijkomen. Alleen dan kan je de obstakels wegnemen. Nu worden er nog twee systemen naast elkaar gebruikt omdat niet alle containers via Nextlogic gaan.

Dat klinkt niet zo handig.

Dat maakt het inderdaad lastig, ook voor ons. Wij zien wel dat het steeds minder wordt. Dus hoe meer deelnemers er zijn, hoe kleiner die andere planning wordt.

Wat moet er nog worden verbeterd?

We hebben een aantal fixed windows per week, dus het is belangrijk dat die worden meegenomen. En het volume moet verder omhoog. Nu wordt er ook buiten Nextlogic om nog ingepland, dan weet je niet of er nu echt plek is op een terminal. Met meer deelnemers zal dat probleem zich vanzelf oplossen.

Bekijk het volledige interview via NT TV:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement