Wel geldt voor het kanaal bij de damwand een snelheidsbeperking. Schepen mogen de damwand met maximaal 6 kilometer per uur passeren. “Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk dat de scheepvaart zich daaraan houdt”, aldus Rijkswaterstaat. “Zoals voorafgaand aan de calamiteit zal er 24 uur per dag scheepvaartbegeleiding plaatsvinden.”

Om te voorkomen dat de damwand weer bezwijkt bouwde de aannemer aan de binnenzijde van de bouwkuip een steunberm, die zorgt voor stabiliteit en bescherming van de damwand.

De bouwkuip wordt gebruikt voor het verbreden en verdiepen van het kanaal tussen Berg en Obbicht over een lengte van zo’n 3 kilometer. Op die manier wordt dit deel van de drukke Maasroute geschikt gemaakt voor tweebaksduwvaart. Deze schepen zijn 190 meter lang en bijna 11,5 meter breed bij een diepgang van 3,5 meter.

Door het instorten van een deel van de damwand die de bouwkuip en het kanaal van elkaar scheidt, liep drie weken geleden de bouwkuip vol. Er werd een omleidingsroute ingesteld via het Albertkanaal in België, in de buurt van Maastricht.